کتاب الکترونیکی

موضوعات منتخب در مورد ویژگی های عمومی نظریه میدان کوانتومی

Selected Topics on the General Properties of Quantum Field Theory

دانلود کتاب Selected Topics on the General Properties of Quantum Field Theory (به فارسی: موضوعات منتخب در مورد ویژگی های عمومی نظریه میدان کوانتومی) نوشته شده توسط «F. Strocchi»


اطلاعات کتاب موضوعات منتخب در مورد ویژگی های عمومی نظریه میدان کوانتومی

موضوع اصلی: فیزیک کوانتوم

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific

نویسنده: F. Strocchi

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1993

تعداد صفحه: 188

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9810211430 , 9789810211431

توضیحات کتاب موضوعات منتخب در مورد ویژگی های عمومی نظریه میدان کوانتومی

این کتاب شرحی قابل خواندن از مبانی QFT، به ویژه فرمول اقلیدسی با تأکید بر تعامل بین الزامات فیزیکی و ساختارهای ریاضی ارائه می دهد. ساختارهای کلی زیربنایی فرمول محلی (قابل عادی سازی مجدد) معمولی گیج QFT نیز بر اساس مدل های ساده مورد بحث قرار می گیرند. مکانیسم محصور شدن، توپولوژی غیر بی اهمیت و θ-خلاء، شکست تقارن کایرال و حل مسئله U(1) از طریق تجزیه و تحلیل دقیق مدل شوینگر، که نقاط مبهم یا مورد بحث را حل می کند، روشن می شود.


This book provides a readable account of the foundations of QFT, in particular of the Euclidean formulation with emphasis on the interplay between physical requirements and mathematical structures. The general structures underlying the conventional local (renormalizable) formulation of gauge QFT are discussed also on the basis of simple models. The mechanism of confinement, non-trivial topology and θ-vacua, chiral symmetry breaking and solution of the U(1) problem are clarified through a careful analysis of the Schwinger model, which settles unclear or debated points.

دانلود کتاب «موضوعات منتخب در مورد ویژگی های عمومی نظریه میدان کوانتومی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.