کتاب الکترونیکی

حل تکینگی ها: در ادای احترام به اسکار زاریسکی

Resolution of singularities: in tribute to Oscar Zariski

دانلود کتاب Resolution of singularities: in tribute to Oscar Zariski (به فارسی: حل تکینگی ها: در ادای احترام به اسکار زاریسکی) نوشته شده توسط «Herwig Hauser – Joseph Lipman – Frans Oort – Adolfo Quiros»


اطلاعات کتاب حل تکینگی ها: در ادای احترام به اسکار زاریسکی

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Birkhauser

نویسنده: Herwig Hauser – Joseph Lipman – Frans Oort – Adolfo Quiros

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2000

تعداد صفحه: 619

حجم کتاب: 7 مگابایت

کد کتاب: 9783764361785 , 3764361786

توضیحات کتاب حل تکینگی ها: در ادای احترام به اسکار زاریسکی

در سپتامبر 1997، هفته کاری در زمینه حل تکینگی ها در Obergurgi در کوه های آلپ تیرول برگزار شد. هدف آن نشان دادن وضعیت هنر در این زمینه و تدوین سؤالات اصلی برای تحقیقات آینده بود. چهار دوره ارائه شده در این هفته توسط سخنرانان نوشته شده است و قسمت اول این جلد را تشکیل می دهد. آنها در بخش دوم با پانزده مشارکت منتخب در مورد موضوعات خاص و تئوری های حل تکمیل می شوند.

در نظر گرفته شده است که این جلد مقدمه ای گسترده و در دسترس برای حل تکینگی ها ارائه دهد که خواننده را مستقیماً به مشکلات تحقیقاتی مشخص هدایت می کند.

سری: پیشرفت در ریاضیات، جلد. 181


In September 1997, the Working Week on Resolution of Singularities was held at Obergurgi in the Tyrolean Alps. Its objective was to manifest the state of the art in the field and to formulate major questions for future research. The four courses given during this week were written up by the speakers and make up Part I of this volume. They are complemented in Part II by fifteen selected contributions on specific topics and resolution theories.

The volume is intended to provide a broad and accessible introduction to resolution of singularities leading the reader directly to concrete research problems.

Series: Progress in Mathematics, Vol. 181

دانلود کتاب «حل تکینگی ها: در ادای احترام به اسکار زاریسکی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.