کتاب الکترونیکی

نظریه ساختار الکترونیکی نسبیتی: بخش 2. کاربردها

Relativistic Electronic Structure Theory: Part 2. Applications

دانلود کتاب Relativistic Electronic Structure Theory: Part 2. Applications (به فارسی: نظریه ساختار الکترونیکی نسبیتی: بخش 2. کاربردها) نوشته شده توسط «Peter Schwerdtfeger (Eds.)»


اطلاعات کتاب نظریه ساختار الکترونیکی نسبیتی: بخش 2. کاربردها

موضوع اصلی: نظریه نسبیت و گرانش

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Elsevier

نویسنده: Peter Schwerdtfeger (Eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 1-787

حجم کتاب: 9 مگابایت

کد کتاب: 9780444512994 , 0444512993

توضیحات کتاب نظریه ساختار الکترونیکی نسبیتی: بخش 2. کاربردها

رشته تئوری ساختار الکترونیکی نسبیتی عموماً بخشی از آموزش شیمی نظری نیست و بنابراین در اکثر کتاب های درسی شیمی کوانتومی پوشش داده نمی شود. این به این دلیل است که تنها در دو دهه اخیر ما با اهمیت اثرات نسبیتی در شیمی عناصر سنگین و فوق سنگین آشنا شده ایم. پیشرفت‌ها در سخت‌افزار رایانه همراه با الگوریتم‌های پیچیده رایانه‌ای، اکنون انجام محاسبات نسبیتی چهار جزئی را برای مولکول‌های بزرگ‌تر ممکن می‌سازد. طرح‌های نسبیتی تمام الکترونی دو جزیی و اسکالر نیز در حال تبدیل شدن به بخشی از بسته‌های برنامه تابعی استاندارد ab-initio و چگالی برای مولکول‌ها و حالت جامد هستند. بنابراین، جلد دوم این مجموعه دو قسمتی کتاب به کاربردهایی در این زمینه از شیمی کوانتومی و فیزیک اتم‌ها، مولکول‌ها و حالت جامد اختصاص دارد. بخش 1 به جنبه های اساسی نظریه ساختار الکترونیکی نسبیتی اختصاص داشت در حالی که قسمت 2 بیشتر جنبه های کاربردی را پوشش می دهد. این جلد با بخشی در مورد شیمی عناصر فوق سنگین آغاز می شود و شامل فصول مربوط به محاسبات دقیق فضای کانونی نسبیتی برای اتم های متعدد الکترون، محاسبات نسبیتی دقیق شامل QED، اثرات برابری نقض در مولکول ها، تعیین دقیق میدان الکتریکی برای میدان الکتریکی است. اتم‌ها و مولکول‌های سنگین، محاسبات پتانسیل هسته مؤثر نسبیتی دو جزیی برای مولکول‌ها، محاسبات بالقوه مدل نسبیتی Ab-Initio برای مولکول‌ها و خوشه‌های تعبیه‌شده، محاسبات شبه پتانسیل نسبیتی برای حالت‌های برانگیخته الکترونیکی، تأثیرات نسبیتی محاسباتی نسبیتی در کوچک مولکول ها، شیمی کوانتومی با رویکرد داگلاس-کرول-هس به نظریه تابعی چگالی نسبیتی، و محاسبات حالت جامد نسبیتی. – انتشار جامعی که بر پیشرفت های جدید در نظریه ساختار الکترونیکی کوانتومی نسبیتی تمرکز دارد – بسیاری از رهبران حوزه شیمی نظری در مجموعه TCC مشارکت داشته اند – بدون شک به یک متن استاندارد برای دانشمندان در این زمینه تبدیل خواهد شد.


The field of relativistic electronic structure theory is generally not part of theoretical chemistry education, and is therefore not covered in most quantum chemistry textbooks. This is due to the fact that only in the last two decades have we learned about the importance of relativistic effects in the chemistry of heavy and superheavy elements. Developments in computer hardware together with sophisticated computer algorithms make it now possible to perform four-component relativistic calculations for larger molecules. Two-component and scalar all-electron relativistic schemes are also becoming part of standard ab-initio and density functional program packages for molecules and the solid state. The second volume of this two-part book series is therefore devoted to applications in this area of quantum chemistry and physics of atoms, molecules and the solid state. Part 1 was devoted to fundamental aspects of relativistic electronic structure theory whereas Part 2 covers more of the applications side. This volume opens with a section on the Chemistry of the Superheavy Elements and contains chapters dealing with Accurate Relativistic Fock-Space Calculations for Many-Electron Atoms, Accurate Relativistic Calculations Including QED, Parity-Violation Effects in Molecules, Accurate Determination of Electric Field Gradients for Heavy Atoms and Molecules, Two-Component Relativistic Effective Core Potential Calculations for Molecules, Relativistic Ab-Initio Model Potential Calculations for Molecules and Embedded Clusters, Relativistic Pseudopotential Calculations for Electronic Excited States, Relativistic Effects on NMR Chemical Shifts, Relativistic Density Functional Calculations on Small Molecules, Quantum Chemistry with the Douglas-Kroll-Hess Approach to Relativistic Density Functional Theory, and Relativistic Solid State Calculations. – Comprehensive publication which focuses on new developments in relativistic quantum electronic structure theory – Many leaders from the field of theoretical chemistry have contributed to the TCC series – Will no doubt become a standard text for scientists in this field.

دانلود کتاب «نظریه ساختار الکترونیکی نسبیتی: بخش 2. کاربردها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.