کتاب الکترونیکی

نژاد و هویت شهروندی در دموکراسی کلاسیک آتن

Race and Citizen Identity in the Classical Athenian Democracy

دانلود کتاب Race and Citizen Identity in the Classical Athenian Democracy (به فارسی: نژاد و هویت شهروندی در دموکراسی کلاسیک آتن) نوشته شده توسط «Susan Lape»


اطلاعات کتاب نژاد و هویت شهروندی در دموکراسی کلاسیک آتن

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Susan Lape

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 357

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0521191041 , 9780521191043

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب نژاد و هویت شهروندی در دموکراسی کلاسیک آتن

سوزان لاپ در کتاب نژاد و هویت شهروندی در دموکراسی کلاسیک آتن نشان می دهد که چگونه ایدئولوژی نژادی هویت شهروندی را پایه گذاری می کند. اگرچه این ایدئولوژی خود را در یک اسطوره نژادی کاملاً توسعه یافته نشان نداد، مطالعه آن بینشی در مورد علل و شرایطی ارائه می دهد که می تواند باعث ایجاد نژاد و نژادپرستی در هر دو فرهنگ مدرن و پیشامدرن شود. در بافت آتن، شهروندی نژادی ظهور کرد، زیرا هم آنهایی را که حق سهیم شدن در کالاهای سیاسی، نمادین و اجتماعی-اقتصادی شهروندی آتن را داشتند، تعریف و توجیه می کرد. این مطالعه با بررسی قوانین، نمایشنامه و شیوه های شهروندی آتن، نشان می دهد که چگونه هویت شهروندی در عمل برای تحکیم وحدت ملی و به حساب آوردن دستاوردهای گذشته آتن کار می کند. همچنین بررسی می‌کند که چگونه روایت‌های هویتی آتن به درک هرودوت و توسیدید از تاریخ و علیت دامن می‌زند.


In Race and Citizen Identity in the Classical Athenian Democracy, Susan Lape demonstrates how a race ideology grounded citizen identity. Although this ideology did not manifest itself in a fully developed race myth, its study offers insight into the causes and conditions that can give rise to race and racisms in both modern and pre-modern cultures. In the Athenian context, racial citizenship emerged because it both defined and justified those who were entitled to share in the political, symbolic, and socioeconomic goods of Athenian citizenship. By investigating Athenian law, drama, and citizenship practices, this study shows how citizen identity worked in practice to consolidate national unity and to account for past Athenian achievements. It also considers how Athenian identity narratives fueled Herodotus’ and Thucydides’ understanding of history and causation.

دانلود کتاب «نژاد و هویت شهروندی در دموکراسی کلاسیک آتن»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.