کتاب الکترونیکی

مدل کوارک و برخورد با انرژی بالا

Quark Model and High Energy Collisions

دانلود کتاب Quark Model and High Energy Collisions (به فارسی: مدل کوارک و برخورد با انرژی بالا) نوشته شده توسط «M. N. Kobrinsky – J. Nyiri – Yu. M. Shabelski – V. V. Anisovich»


اطلاعات کتاب مدل کوارک و برخورد با انرژی بالا

موضوع اصلی: فیزیک کوانتوم

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific

نویسنده: M. N. Kobrinsky – J. Nyiri – Yu. M. Shabelski – V. V. Anisovich

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 274

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 9812386998 , 9789812386991 , 9789812794925

نوبت چاپ: 2nd ed

توضیحات کتاب مدل کوارک و برخورد با انرژی بالا

این یک نسخه به روز شده از کتاب است که در سال 1985 منتشر شده است. با انگیزه QCD، شرح مفصلی از ساختار هادرون و برهمکنش های نرم در مدل کوارک افزایشی ارائه می دهد، که در آن هادرون ها به عنوان سیستم های ترکیبی کوارک های پوشیده در نظر گرفته می شوند.

در دهه گذشته مشخص شده است که QCD غیرآشفتگی، مسئول فرآیندهای هادرونیک نرم، ممکن است به شدت با QCD آشفته متفاوت باشد. درک QCD غیرآشفتگی مستلزم بررسی دقیق آزمایش‌ها و رویکردهای نظری است. با در نظر گرفتن این موضوع، کتاب با توجه ویژه به تعامل برخوردهای هادرونیک نرم و مدل کوارک بازنویسی شده است. در تقاطع این حوزه ها است که ویژگی های خاص QCD قوی خود را نشان می دهد.

این کتاب در مورد کوارک‌های تشکیل‌دهنده، دی‌کوارک‌ها، گلوئون‌های موثر عظیم و مشکل مزون‌های هم‌سکولار اسکالار بحث می‌کند. طبقه بندی کوارک-گلئونیوم حالت های مزون نیز داده شده است. خواص تجربی مشاهده شده هادرون ها همراه با تفسیر نظری مربوطه در چارچوب ساختار هادرون مرکب ارائه شده است.

متن شامل بخش نظری بزرگی است که نحوه برخورد با سیستم‌های ترکیبی (از جمله سیستم‌های نسبیتی) را با تکنیکی مبتنی بر ادغام طیفی نشان می‌دهد. این تکنیک امکان مدیریت هادرون ها را به عنوان سیستم های ضعیف کوارک ها فراهم می کند و در عین حال محصور شدن را نیز در نظر می گیرد.

توجه بر ساختار کامپوزیت است که خود را در برخورد هادرون با انرژی بالا نشان می دهد. زمینه‌های کاربرد مدل کوارک افزایشی، و همچنین غربالگری رنگی در برخوردهای هادرونیک در انرژی‌های بالا و فوق‌بالا مورد بحث قرار می‌گیرد. همراه با ارائه دقیق برخورد هادرون-هادرون، شرح برخورد هادرون-هسته ارائه شده است.


This is an updated version of the book published in 1985. QCD-motivated, it gives a detailed description of hadron structure and soft interactions in the additive quark model, where hadrons are regarded as composite systems of dressed quarks.

In the past decade it has become clear that nonperturbative QCD, responsible for soft hadronic processes, may differ rather drastically from perturbative QCD. The understanding of nonperturbative QCD requires a detailed investigation of the experiments and the theoretical approaches. Bearing this in mind, the book has been rewritten paying special attention to the interplay of soft hadronic collisions and the quark model. It is at the crossroads of these domains that peculiar features of strong QCD reveal themselves.

The book discusses constituent quarks, diquarks, the massive effective gluons and the problem of scalar isoscalar mesons. The quark–gluonium classification of meson states is also given. Experimentally observed properties of hadrons are presented together with the corresponding theoretical interpretation in the framework of the composite hadron structure.

The text includes a large theoretical part, which shows how to treat composite systems (including relativistic ones) with a technique based on spectral integration. This technique provides the possibility of handling hadrons as weakly bound systems of quarks and, at the same time, takes into account confinement.

Attention is focused on the composite structure revealing itself in high energy hadron collisions. Fields of applicability of the additive quark model are discussed, as is colour screening in hadronic collisions at high and superhigh energies. Along with a detailed presentation of hadron–hadron collisions, a description of hadron–nucleus collisions is given.

دانلود کتاب «مدل کوارک و برخورد با انرژی بالا»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.