کتاب الکترونیکی

نظریه کوانتومی مغناطیس

Quantum Theory of Magnetism

دانلود کتاب Quantum Theory of Magnetism (به فارسی: نظریه کوانتومی مغناطیس) نوشته شده توسط «Wolfgang Nolting – Anupuru Ramakanth (auth.)»


اطلاعات کتاب نظریه کوانتومی مغناطیس

موضوع اصلی: الکتریسیته و مغناطیس

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

نویسنده: Wolfgang Nolting – Anupuru Ramakanth (auth.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 752

حجم کتاب: 7 مگابایت

کد کتاب: 9783540854159 , 3540854150

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب نظریه کوانتومی مغناطیس

مغناطیس یکی از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین مسائل فیزیک حالت جامد است، اگرچه تاکنون به طور کامل درک نشده است. از سوی دیگر، یکی از داغ ترین موضوعات تحقیقات فعلی است. عملاً تمام شاخه‌های پیشرفت‌های فناوری مدرن بر اساس فرومغناطیس استوارند، به‌ویژه آنچه که مربوط به فناوری اطلاعات است. این کتاب که به سبک آموزشی نوشته شده است، از ویژگی های اساسی مغناطیس اتمی شروع می شود، مسائل اساساً تک ذره ای دی و پارامغناطیس را مورد بحث قرار می دهد تا مبنایی برای مغناطیس جمعی منحصراً جالب (فرو، فری، پادفرو) فراهم کند. . انواع مختلفی از تعاملات مبادله ای، که تحت پیش شرط های خاصی برای نظم دهی جمعی گشتاورهای مغناطیسی دائمی موضعی یا دوره گرد، مراقبت می کنند. تحت شرایطی که این برهمکنش‌های تبادلی قادر به تحریک یک لحظه جمعی برای نظم دادن به دماهای محدود هستند، در یک سری مدل‌های نظری بررسی می‌شود که هر یک از آنها برای کلاس بسیار خاصی از مواد مغناطیسی در نظر گرفته می‌شوند.

این کتاب به سبک آموزشی مناسب برای کسانی است که می خواهند مغناطیس را یاد بگیرند و در نهایت در این زمینه کار تحقیقاتی انجام دهند. تمرین های متعدد با راه حل های کامل برای آزمایش تلاش های خود به درک عمیق جنبه های اصلی فرومغناطیس جمعی کمک می کند.


Magnetism is one of the oldest and most fundamental problems of Solid State Physics although not being fully understood up to now. On the other hand it is one of the hottest topic of current research. Practically all branches of modern technological developments are based on ferromagnetism, especially what concerns information technology. The book, written in a tutorial style, starts from the fundamental features of atomic magnetism, discusses the essentially single-particle problems of dia- and paramagnetism, in order to provide the basis for the exclusively interesting collective magnetism (ferro, ferri, antiferro). Several types of exchange interactions, which take care under certain preconditions for a collective ordering of localized or itinerant permanent magnetic moments, are worked out. Under which conditions these exchange interactions are able to provoke a collective moment ordering for finite temperatures is investigated within a series of theoretical models, each of them considered for a very special class of magnetic materials.

The book is written in a tutorial style appropriate for those who want to learn magnetism and eventually to do research work in this field. Numerous exercises with full solutions for testing own attempts will help to a deep understanding of the main aspects of collective ferromagnetism.

دانلود کتاب «نظریه کوانتومی مغناطیس»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.