کتاب الکترونیکی

نظریه و توپولوژی میدان کوانتومی

Quantum field theory and topology

دانلود کتاب Quantum field theory and topology (به فارسی: نظریه و توپولوژی میدان کوانتومی) نوشته شده توسط «Albert S. Schwarz – E. Yankowsky – S. Levy»


اطلاعات کتاب نظریه و توپولوژی میدان کوانتومی

موضوع اصلی: هندسه و توپولوژی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Albert S. Schwarz – E. Yankowsky – S. Levy

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 270

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9783642081309 , 3642081304

نوبت چاپ: 1st Edition.

توضیحات کتاب نظریه و توپولوژی میدان کوانتومی

در سال‌های اخیر توپولوژی خود را به عنوان بخش مهمی از زرادخانه ریاضی فیزیکدانان تثبیت کرده است. کاربردهای زیادی دارد، اول از همه در نظریه میدان کوانتومی، اما به طور فزاینده ای در سایر زمینه های فیزیک. تمرکز اصلی این کتاب بر روی نتایج نظریه میدان کوانتومی است که با روش های توپولوژیکی به دست می آید. برخی از جنبه های نظریه ماده متراکم نیز مورد بحث قرار می گیرد. بخش اول مقدمه‌ای بر نظریه میدان کوانتومی است: لاگرانژهای اساسی مورد استفاده در نظریه ذرات بنیادی را مورد بحث قرار می‌دهد. بخش دوم به کاربردهای توپولوژی در نظریه میدان کوانتومی اختصاص دارد. بخش سوم پیشینه ریاضی لازم را به صورت خلاصه پوشش می دهد. هدف این کتاب فیزیکدانان علاقه مند به کاربردهای توپولوژی در فیزیک و ریاضیدانانی است که می خواهند با نظریه میدان کوانتومی و روش های ریاضی مورد استفاده در این زمینه آشنا شوند. این برای دانشجویان فارغ التحصیل در رشته های فیزیک و ریاضی قابل دسترسی است.


In recent years topology has firmly established itself as an important part of the physicist’s mathematical arsenal. It has many applications, first of all in quantum field theory, but increasingly also in other areas of physics. The main focus of this book is on the results of quantum field theory that are obtained by topological methods. Some aspects of the theory of condensed matter are also discussed. Part I is an introduction to quantum field theory: it discusses the basic Lagrangians used in the theory of elementary particles. Part II is devoted to the applications of topology to quantum field theory. Part III covers the necessary mathematical background in summary form. The book is aimed at physicists interested in applications of topology to physics and at mathematicians wishing to familiarize themselves with quantum field theory and the mathematical methods used in this field. It is accessible to graduate students in physics and mathematics.

دانلود کتاب «نظریه و توپولوژی میدان کوانتومی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.