کتاب الکترونیکی

اقتصاد عمومی

Public economics

دانلود کتاب Public economics (به فارسی: اقتصاد عمومی) نوشته شده توسط «Gareth D. Myles»


اطلاعات کتاب اقتصاد عمومی

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Gareth D. Myles

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

تعداد صفحه: 523

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780521497213 , 0521497213 , 0521497698 , 9780521497695

توضیحات کتاب اقتصاد عمومی

این کتاب درسی جدید و به‌روز، بررسی کاملی از تمام موضوعات اصلی در اقتصاد عمومی ارائه می‌کند. با هدف دانشجویان ارشد و کارشناسی ارشد، برای اقتصاددانان حرفه ای و کسانی که در این زمینه تدریس می کنند نیز ارزشمند خواهد بود. این کتاب کاملاً مستقل است و تمام تئوری تعادل و اقتصاد رفاه مورد نیاز برای درک تحلیل ها را ارائه می دهد. نویسنده اقتصاد Arrow-Debreu، اقتصاد رفاه و اندازه‌گیری نابرابری و فقر را پوشش می‌دهد که پایه‌ها را می‌گذارد و بر نقش مهمی که اطلاعات بازی می‌کند تأکید می‌کند. در اقتصاد رقابتی، او مالیات کالا، مالیات بر درآمد و اصلاح مالیات را در یک محیط خاص بررسی می کند. او در ادامه به مطالعه اقتصاد عمومی عدم قطعیت می‌پردازد و سپس کالاهای عمومی، عوامل خارجی، رقابت ناقص و فرار مالیاتی را به‌عنوان انحراف از مفروضات رقابتی استاندارد در نظر می‌گیرد و به پیامدهای آنها برای اقتصاد عمومی مشتق شده نگاه می‌کند. در نهایت، پس از پرداختن به اقتصاد نسل های متداخل، او به مسائل بین زمانی در مورد امنیت اجتماعی و بدهی ها می پردازد.


This up-to-date new textbook provides a thorough treatment of all the central topics in public economics. Aimed at senior undergraduate and graduate students, it will also be invaluable to professional economists and to those teaching in the field. The book is entirely self-contained, giving all the equilibrium theory and welfare economics needed to understand the analyses. The author covers the Arrow-Debreu economy, welfare economics and the measurement of inequality and povery which lay the foundations and emphasize the important role played by information. Within the competitive economy, he examines commodity taxation, income taxation and tax reform in a certain environment. He goes on to study the public economics of uncertainty, and then treats public goods, externalities, imperfect competition and tax evasion as departures from the standard competitive assumptions and looks at their implication for public economics derived. Finally, after treatment of the overlapping generations economy, he addresses intertemporal issues concerning social security and debts.

دانلود کتاب «اقتصاد عمومی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.