کتاب الکترونیکی

پیشرفت در فیزیک دمای پایین، جلد. 15

Progress in Low Temperature Physics, Vol. 15

دانلود کتاب Progress in Low Temperature Physics, Vol. 15 (به فارسی: پیشرفت در فیزیک دمای پایین، جلد. 15) نوشته شده توسط «W.P. Halperin (Ed.)»


اطلاعات کتاب پیشرفت در فیزیک دمای پایین، جلد. 15

موضوع اصلی: فیزیک حالت جامد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: NH

نویسنده: W.P. Halperin (Ed.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 1-480

حجم کتاب: 9 مگابایت

کد کتاب: 9780444519443 , 0444519440

توضیحات کتاب پیشرفت در فیزیک دمای پایین، جلد. 15

تعدادی از حوزه های مرتبط با هم از فیزیک دمای پایین در این جلد گردآوری شده است. چهار موضوع به صورت فصل های جداگانه ارائه شده است. اول مطالعه مکانیسم کیبل-زورک برای تشکیل نقص به دنبال خنک کردن خاموش ابر سیال 3He و رابطه آن با نظریه میدان کوانتومی است. خواص مواد فرمیون سنگین در ادامه با توجه ویژه به رقابت بین مغناطیس و ابررسانایی توضیح داده شده است. برخی از جدیدترین سیستم‌های الکترونی همبسته مورد بحث قرار می‌گیرند و استدلال‌هایی برای ماهیت نامتعارف احتمالی پارامتر مرتبه ابررسانا برای این سیستم‌ها ارائه می‌شوند، از جمله همزیستی جدید فرومغناطیس و ابررسانایی. مایعات فرمی دژنره شده بسیار قطبی شده در بسیاری از زمینه های فیزیک مورد توجه هستند. کامل ترین توصیف مشاهدات پدیده های ترمودینامیکی و حمل و نقل در اینجا برای مورد مایع قطبی شده 3He که با ذوب سریع از یک جامد قطبی شده و متعاقب آن تبرید سریع به دست آمده است، بررسی می شود. خواص منحنی ذوب 3He و تکنیک مربوط به دماسنج منحنی ذوب به تفصیل شرح داده شده است. ابرسیال 3He و نظریه میدان کوانتومی º ساختار مقیاس بزرگ کیهان º ابررسانایی غیر متعارف ¨ فرمیون های سنگین º¨ انتقال فاز کوانتومی¤ مایعات فرمی قطبی شده º ذوب سریع · منحنی ذوب 3He · دماسنج دمای پایین


A number of interrelated areas of low temperature physics are brought together in this volume. The four topics are presented as separate chapters. First is the study of the Kibble-Zurek mechanism for defect formation following quench cooling of superfluid 3He and its relation to quantum field theory. Properties of heavy fermion materials are described next with special attention to the competition between magnetism and superconductivity. Some of the newest correlated electron systems are discussed and the arguments for possible unconventional nature of the superconducting order parameter are presented for these systems, including the novel coexistence of ferromagnetism and superconductivity. Highly polarized degenerate Fermi liquids are of substantial interest in many areas of physics. The most complete description of observations of thermodynamic and transport phenomena are reviewed here for the case of polarized liquid 3He obtained by rapid melting from a polarized solid and subsequent rapid refrigeration. Properties of the melting curve of 3He, and the related technique of melting curve thermometry are described in detail. · Superfluid 3He and Quantum Field Theory · Large Scale structure of the Universe · Unconventional Superconductivity · Heavy Fermions · Quantum Phase Transitions · Polarized Fermi Liquids · Rapid Melting · 3He Melting Curve · Low Temperature Thermometry

دانلود کتاب «پیشرفت در فیزیک دمای پایین، جلد. 15»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.