کتاب الکترونیکی

نظریه احتمال مسائل کلاسیک بهینه سازی اقلیدسی

Probability Theory of Classical Euclidean Optimization Problems

دانلود کتاب Probability Theory of Classical Euclidean Optimization Problems (به فارسی: نظریه احتمال مسائل کلاسیک بهینه سازی اقلیدسی) نوشته شده توسط «Joseph E. Yukich (auth.)»


اطلاعات کتاب نظریه احتمال مسائل کلاسیک بهینه سازی اقلیدسی

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

نویسنده: Joseph E. Yukich (auth.)

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1998

تعداد صفحه: 154

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 3540636668 , 9783540636663

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب نظریه احتمال مسائل کلاسیک بهینه سازی اقلیدسی

این تک نگاری رفتار تصادفی راه‌حل‌های مسائل کلاسیک بهینه‌سازی ترکیبی اقلیدسی، هندسه محاسباتی و تحقیق در عملیات را توصیف می‌کند. با استفاده از افزایش دو طرفه و ایزوپریمتری، روش های کلی را فرموله می کند که طول کل لبه نمودارهای تصادفی در فضای اقلیدسی را توصیف می کند. این رویکرد قوانین قوی اعداد بزرگ، انحرافات زیاد و نرخ همگرایی را برای راه‌حل‌های نسخه‌های تصادفی مسائل مختلف بهینه‌سازی کلاسیک، از جمله فروشنده دوره‌گرد، درخت پوشا حداقل، حداقل تطابق، حداقل مثلث، دو عاملی و k- ارائه می‌کند. مشکلات متوسط این تک نگاری که اساساً مستقل است، ممکن است توسط احتمال گرایان، ترکیب گرایان، نظریه پردازان گراف و دانشمندان نظری رایانه خوانده شود.


This monograph describes the stochastic behavior of the solutions to the classic problems of Euclidean combinatorial optimization, computational geometry, and operations research. Using two-sided additivity and isoperimetry, it formulates general methods describing the total edge length of random graphs in Euclidean space. The approach furnishes strong laws of large numbers, large deviations, and rates of convergence for solutions to the random versions of various classic optimization problems, including the traveling salesman, minimal spanning tree, minimal matching, minimal triangulation, two-factor, and k-median problems. Essentially self-contained, this monograph may be read by probabilists, combinatorialists, graph theorists, and theoretical computer scientists.

دانلود کتاب «نظریه احتمال مسائل کلاسیک بهینه سازی اقلیدسی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.