کتاب الکترونیکی

توزیع احتمال توابع جبری متغیرهای تصادفی مستقل

Probability distributions of algebraic functions of independent random variables

دانلود کتاب Probability distributions of algebraic functions of independent random variables (به فارسی: توزیع احتمال توابع جبری متغیرهای تصادفی مستقل) نوشته شده توسط «Prasad R.D.»


اطلاعات کتاب توزیع احتمال توابع جبری متغیرهای تصادفی مستقل

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Prasad R.D.

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1970

تعداد صفحه: 14

حجم کتاب: 1 مگابایت

دانلود کتاب «توزیع احتمال توابع جبری متغیرهای تصادفی مستقل»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.