کتاب الکترونیکی

شبکه های داده های صنعتی کاربردی: طراحی، نصب و عیب یابی (فناوری IDC)

Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting (IDC Technology)

دانلود کتاب Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting (IDC Technology) (به فارسی: شبکه های داده های صنعتی کاربردی: طراحی، نصب و عیب یابی (فناوری IDC)) نوشته شده توسط «Steve Mackay CPEng BSc (ElecEng) BSc (Hons) MBA – Edwin Wright MIPENZ BSc (Hons) BSc (Elec Eng) – Deon Reynders Pr Eng BSc (ElecEng) (Hons) MBA – John Park ASD»


اطلاعات کتاب شبکه های داده های صنعتی کاربردی: طراحی، نصب و عیب یابی (فناوری IDC)

موضوع اصلی: سازمان و پردازش داده ها

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Newnes

نویسنده: Steve Mackay CPEng BSc (ElecEng) BSc (Hons) MBA – Edwin Wright MIPENZ BSc (Hons) BSc (Elec Eng) – Deon Reynders Pr Eng BSc (ElecEng) (Hons) MBA – John Park ASD

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 439

حجم کتاب: 9 مگابایت

کد کتاب: 9780750658072 , 075065807X

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب شبکه های داده های صنعتی کاربردی: طراحی، نصب و عیب یابی (فناوری IDC)

عناوین ارتباط داده‌ای زیادی وجود دارد که طراحی، نصب و غیره را پوشش می‌دهند، اما تقریباً هیچ‌کدام به طور خاص بر روی شبکه‌های صنعتی تمرکز نمی‌کنند، که بخش مهمی از کار روزمره مهندسین سیستم‌های کنترل صنعتی است و تمرکز اصلی یک شبکه بزرگ و فزاینده است. گروهی از متخصصان شبکه تمرکز این کتاب باعث می شود که به طور منحصر به فردی برای مهندسین کنترل و طراحان شبکه که در این زمینه کار می کنند مرتبط باشد. کاربرد صنعتی شبکه از نظر طراحی، نصب و عیب‌یابی، ایجاد مهارت‌های مورد نیاز برای شناسایی، پیشگیری و رفع مشکلات رایج ارتباطات داده‌های صنعتی – هم در مرحله طراحی و هم در مرحله تعمیر و نگهداری بررسی می‌شود. تمرکز این کتاب “خارج از جعبه” است. تاکید فراتر از مسائل و تئوری ارتباطات معمولی است تا مجموعه ابزار لازم از دانش را برای حل مشکلات ارتباطات صنعتی شامل RS-232، RS-485، Modbus، Fieldbus، DeviceNet، Ethernet و TCP/IP ارائه دهد. ایده کتاب این است که در هنگام خواندن آن باید بتوانید به کارخانه یا تأسیسات خود بروید و مشکلات ارتباطی را در اسرع وقت عیب یابی و رفع کنید. این کتاب تنها عنوانی است که به مسائل مربوط به پیچ و مهره در طراحی، نصب و عیب یابی می پردازد که دغدغه روزانه مهندسان و متخصصان شبکه شاغل در صنعت است. * تمرکز منحصر به فردی بر کاربرد صنعتی شبکه های داده ارائه می دهد * تاکید فراتر از مسائل و تئوری معمولی ارتباطی برای ارائه مجموعه ابزار لازم از دانش برای حل مشکلات ارتباطات صنعتی است * ابزارهایی را فراهم می کند که به مهندسان در کارخانه ها یا تاسیسات مختلف اجازه عیب یابی و تعمیر ارتباطات را می دهد. مشکلات در سریع ترین زمان ممکن


There are many data communications titles covering design, installation, etc, but almost none that specifically focus on industrial networks, which are an essential part of the day-to-day work of industrial control systems engineers, and the main focus of an increasingly large group of network specialists. The focus of this book makes it uniquely relevant to control engineers and network designers working in this area. The industrial application of networking is explored in terms of design, installation and troubleshooting, building the skills required to identify, prevent and fix common industrial data communications problems – both at the design stage and in the maintenance phase. The focus of this book is ‘outside the box’. The emphasis goes beyond typical communications issues and theory to provide the necessary toolkit of knowledge to solve industrial communications problems covering RS-232, RS-485, Modbus, Fieldbus, DeviceNet, Ethernet and TCP/IP. The idea of the book is that in reading it you should be able to walk onto your plant, or facility, and troubleshoot and fix communications problems as quickly as possible. This book is the only title that addresses the nuts-and-bolts issues involved in design, installation and troubleshooting that are the day-to-day concern of engineers and network specialists working in industry. * Provides a unique focus on the industrial application of data networks * Emphasis goes beyond typical communications issues and theory to provide the necessary toolkit of knowledge to solve industrial communications problems * Provides the tools to allow engineers in various plants or facilities to troubleshoot and fix communications problems as quickly as possible

دانلود کتاب «شبکه های داده های صنعتی کاربردی: طراحی، نصب و عیب یابی (فناوری IDC)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.