کتاب الکترونیکی

پاسخ های سطحی به سوالات پیچیده: نظریه مدل های خطی

Plane answers to complex questions: the theory of linear models

دانلود کتاب Plane answers to complex questions: the theory of linear models (به فارسی: پاسخ های سطحی به سوالات پیچیده: نظریه مدل های خطی) نوشته شده توسط «Ronald Christensen»


اطلاعات کتاب پاسخ های سطحی به سوالات پیچیده: نظریه مدل های خطی

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Ronald Christensen

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 487

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9781441929716 , 1441929711

نوبت چاپ: 3rd ed.

توضیحات کتاب پاسخ های سطحی به سوالات پیچیده: نظریه مدل های خطی

این کتاب درسی مقدمه ای گسترده برای استفاده از مدل های خطی در تجزیه و تحلیل داده ها ارائه می دهد. تاکید نویسنده بر ارائه یک درمان واحد از تحلیل مدل‌های واریانس و مدل‌های رگرسیون با ارائه فضای برداری و رویکرد پیش‌بینی به موضوع است. هر فصل دارای تمرین ها و مثال های متعددی است که آن را برای دوره های تحصیلات تکمیلی در این موضوع ایده آل می کند.
تمام موضوعات استاندارد به طور عمیق پوشش داده شده است: ANOVA، تخمین، آزمون فرضیه، مقایسه چندگانه، تجزیه و تحلیل رگرسیون، طراحی تجربی. علاوه بر این، این کتاب موضوعاتی را پوشش می‌دهد که معمولاً در این سطح بررسی نمی‌شوند، اما به خودی خود مهم هستند: آزمایش برای عدم تناسب، مدل‌هایی با ماتریس‌های کوواریانس منفرد، تخمین مؤلفه‌های واریانس، بهترین پیش‌بینی خطی، همخطی، و انتخاب متغیر.
در این ویرایش جدید، نویسنده مثال‌ها و بحث‌هایی درباره تخمین بیزی، آزمون فرضیات استقلال و تحلیل بین بلوکی اضافه کرده است.


This textbook provides a wide-ranging introduction to the use of linear models in analyzing data. The author’s emphasis is on providing a unified treatment of the analysis of variance models and regression models by presenting a vector space and projections approach to the subject. Every chapter comes with numerous exercises and examples which will make it ideal for a graduate-level course on this subject.
All the standard topics are covered in depth: ANOVA, estimation, hypothesis testing, multiple comparison, regression analysis, experimental design. In addition this book covers topics which are not usually treated at this level, but which are important in their own right: testing for lack of fit, models with singular covariance matrices, variance component estimation, best linear prediction, collinearity, and variable selection.
In this new edition, the author has added new examples, and discussions of Bayesian estimation, testing independence assumptions, and interblock analysis.

دانلود کتاب «پاسخ های سطحی به سوالات پیچیده: نظریه مدل های خطی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.