فیزیک

فیزیک پلاسمای غیر خنثی

Physics of Nonneutral Plasmas

دانلود کتاب Physics of Nonneutral Plasmas (به فارسی: فیزیک پلاسمای غیر خنثی) نوشته شده توسط «Ronald C. Davidson»


اطلاعات کتاب فیزیک پلاسمای غیر خنثی

موضوع اصلی: فیزیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: WS

نویسنده: Ronald C. Davidson

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 743

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 9781860943027 , 1860943020

توضیحات کتاب فیزیک پلاسمای غیر خنثی

پلاسمای غیرخنثی مجموعه‌ای چند جسمی از ذرات باردار است که در آن خنثی بودن بار کلی وجود ندارد. حوزه‌های متنوع کاربرد پلاسمای غیرخنثی عبارتند از: ساعت‌های اتمی دقیق، به دام انداختن پلاسماهای ضد ماده و تولید آنتی‌هیدروژن، رایانه‌های کوانتومی، دینامیک گردابی غیرخطی و فرآیندهای انتقال بنیادی در پلاسمای غیرخنثی به دام افتاده، پلاسمای یک جزئی قوی جفت شده و کریستال‌های تشعشع کولن، تولید در دستگاه‌های الکترون آزاد، مانند لیزرهای الکترون آزاد، مگنترون‌ها و میزرهای سیکلوترون، و انتشار پرتو ذرات باردار شدید در شتاب‌دهنده‌های فوکوس دوره‌ای و سیستم‌های انتقال، برای ذکر چند نمونه. این یک متن در سطح فارغ التحصیل است – با 138 مسئله اختصاص داده شده و نتایج حاصل از چندین آزمایش کلاسیک – که طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به ویژگی های بنیادی فرآیندهای جمعی و دینامیک غیرخطی سیستم های ذرات باردار یک جزیی و چند گونه ای را پوشش می دهد. خنثی بودن شارژ کلی وجود ندارد. تجزیه و تحلیل نظری شامل تأثیر کامل اثرات بار فضای dc بر روی تعادل دقیق، پایداری و خواص انتقال است.


A nonneutral plasma is a many-body collection of charged particles in which there is not overall charge neutrality. The diverse areas of application of nonneutral plasmas include: precision atomic clocks, trapping of antimatter plasmas and antihydrogen production, quantum computers, nonlinear vortex dynamics and fundamental transport processes in trapped nonneutral plasmas, strongly-coupled one-component plasmas and Coulomb crystals, coherent radiation generation in free electron devices, such as free electron lasers, magnetrons and cyclotron masers, and intense charged particle beam propagation in periodic focusing accelerators and transport systems, to mention a few examples. This is a graduate-level text – complete with 138 assigned problems and the results from several classic experiments – which covers a broad range of topics related to the fundamental properties of collective processes and nonlinear dynamics of one-component and multispecies charged particle systems in which there is not overall charge neutrality. The theoretical analysis includes the full influence of dc space charge effects on detailed equilibrium, stability and transport properties.

دانلود کتاب «فیزیک پلاسمای غیر خنثی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.