کتاب الکترونیکی

فیزیک گازهای یونیزه شده

Physics of ionized gases

دانلود کتاب Physics of ionized gases (به فارسی: فیزیک گازهای یونیزه شده) نوشته شده توسط «Boris M. Smirnov – Howard R. Reiss»


اطلاعات کتاب فیزیک گازهای یونیزه شده

موضوع اصلی: فیزیک پلاسما

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley-VCH

نویسنده: Boris M. Smirnov – Howard R. Reiss

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 398

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0471175943 , 9780471175940 , 9783527617715

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب فیزیک گازهای یونیزه شده

کتاب درسی جامع و مرجع برای مطالعه فیزیک گازهای یونیزه هدف این کتاب ارائه بینش فیزیکی عمیق در مورد رفتار گازهای حاوی اتم ها و مولکول هایی است که یک یا چند الکترون از آنها یونیزه شده است. مطالعه این به اصطلاح پلاسماها با مروری بر پلاسماها که در طبیعت یافت می شوند و در آزمایشگاه ایجاد می شوند آغاز می شود. این مقدمه ای برای مطالعه جامع پلاسما است که با دمای پایین و پلاسماهای “ایده آل” شروع می شود و به پدیده های تابشی و انتقال ذرات، پاسخ پلاسما به میدان های خارجی، و درمان دقیق امواج پلاسما، ناپایداری های پلاسما، غیرخطی گسترش می یابد. پدیده‌های پلاسما و مطالعه برهم‌کنش‌های پلاسما با سطوح. در همه موارد، تأکید بر درک روشن و یکپارچه از فیزیک اساسی است که زیربنای همه پدیده های پلاسما است. بنابراین، فصل‌هایی در مورد رفتار پلاسما از دیدگاه فیزیک اتمی و مولکولی، و همچنین در مورد پدیده‌های ماکروسکوپی درگیر در سینتیک فیزیکی پلاسما و انتقال تابش و ذرات باردار در پلاسما وجود دارد. با این پایه در فیزیک بنیادی پلاسما، موضوعات بسیار دشوار پدیده‌های غیرخطی و ناپایداری‌های پلاسما با وضوح کامل بررسی می‌شوند.


A comprehensive textbook and reference for the study of the physics of ionized gases The intent of this book is to provide deep physical insight into the behavior of gases containing atoms and molecules from which one or more electrons have been ionized. The study of these so-called plasmas begins with an overview of plasmas as they are found in nature and created in the laboratory. This serves as a prelude to a comprehensive study of plasmas, beginning with low temperature and “ideal” plasmas and extending to radiation and particle transport phenomena, the response of plasmas to external fields, and an insightful treatment of plasma waves, plasma instabilities, nonlinear phenomena in plasmas, and the study of plasma interactions with surfaces. In all cases, the emphasis is on a clear and unified understanding of the basic physics that underlies all plasma phenomena. Thus, there are chapters on plasma behavior from the viewpoint of atomic and molecular physics, as well as on the macroscopic phenomena involved in physical kinetics of plasmas and the transport of radiation and of charged particles within plasmas. With this grounding in the fundamental physics of plasmas, the notoriously difficult subjects of nonlinear phenomena and of instabilities in plasmas are then treated with comprehensive clarity.

دانلود کتاب «فیزیک گازهای یونیزه شده»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.