کتاب الکترونیکی

Photoshop CS5 All-in-One For Dummies

Photoshop CS5 All-in-One For Dummies

دانلود کتاب Photoshop CS5 All-in-One For Dummies (به فارسی: Photoshop CS5 All-in-One For Dummies) نوشته شده توسط «Barbara Obermeier»


اطلاعات کتاب Photoshop CS5 All-in-One For Dummies

موضوع اصلی: نرم افزار: محصولات Adobe

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: For Dummies

نویسنده: Barbara Obermeier

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 778

حجم کتاب: 36 مگابایت

کد کتاب: 0470608218 , 9780470608210

توضیحات کتاب Photoshop CS5 All-in-One For Dummies

اطلاعات زیادی است، اما برای به دست آوردن آنچه نیاز دارید، باید در کتاب پرش کنید. اطلاعات بسیار پراکنده است، ممکن است بخشی از آنچه را که نیاز دارید در فصل اول پیدا کنید، و سپس برای دریافت بقیه داستان باید به فصل هفت بروید.


Lots of information, but you have to jump around in the book to get what you need. The info is very sporadic, you might find part of what you need in Chapter one, and then have to go to Chapter seven to get the rest of the story.

دانلود کتاب «Photoshop CS5 All-in-One For Dummies»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.