کتاب الکترونیکی

انتگرال های مسیر در نظریه کوانتومی نگاهی به مفاهیم اساسی

Path integrals in quantum theory. An outlook of basic concepts

دانلود کتاب Path integrals in quantum theory. An outlook of basic concepts (به فارسی: انتگرال های مسیر در نظریه کوانتومی نگاهی به مفاهیم اساسی) نوشته شده توسط «M. S. Marinov»


اطلاعات کتاب انتگرال های مسیر در نظریه کوانتومی نگاهی به مفاهیم اساسی

موضوع اصلی: فیزیک کوانتوم

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: North-Holland Publishing Company

نویسنده: M. S. Marinov

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1980

تعداد صفحه: 57

حجم کتاب: 1 مگابایت

نوبت چاپ: No Earlier Edition Stated

توضیحات کتاب انتگرال های مسیر در نظریه کوانتومی نگاهی به مفاهیم اساسی

هدف این متن ارائه ساده اصول و توانایی های روش انتگرال مسیر است. دامنه، که در آن روش مفید و قدرتمند است، و محدودیت های آن، نشان داده شده است، به ویژه، جنبه های توپولوژیکی، فرمول فضای فاز، متغیرهای ضد جابجایی و کاربرد در میدان های اندازه گیری در نظر گرفته شده است. تقریب های نیمه کلاسیک و روش عملکردی تولید مورد بحث قرار می گیرند. بررسی قرار است مقدمه ای برای موضوع باشد.


The purpose of this text is to present in a simple way the basic principles and abilities of the path integral method. The domain, where the method is useful and powerful, and its limitations, are indicated In particular, the topological aspects, phase space formulation, anticommuting variables and the application to gauge fields are considered. Semiclassical approximations and the generating functional method are discussed. The review is supposed to be an introduction to the topic.

دانلود کتاب «انتگرال های مسیر در نظریه کوانتومی نگاهی به مفاهیم اساسی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.