کتاب الکترونیکی

نانوساختارهای آلی سخنرانی های وارنا

Organic Nanostructures. Varenna Lectures

دانلود کتاب Organic Nanostructures. Varenna Lectures (به فارسی: نانوساختارهای آلی سخنرانی های وارنا) نوشته شده توسط «V. M. Agranovich»


اطلاعات کتاب نانوساختارهای آلی سخنرانی های وارنا

موضوع اصلی: نانوتکنولوژی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Ios Pr Inc

نویسنده: V. M. Agranovich

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2002

تعداد صفحه: 660

حجم کتاب: 16 مگابایت

کد کتاب: 1586032712 , 9781586032715 , 9780585458854

توضیحات کتاب نانوساختارهای آلی سخنرانی های وارنا

در این مدرسه انریکو فرمی، اولین مدرسه ای که به مواد آلی پیشرفته اختصاص دارد، نتایج تحقیقات اصلی و مشکلات باز در علم و فناوری نانوساختارهای آلی مورد بحث قرار گرفته است. به ویژه، تکنیک های رشد، خواص الکترونیکی و نوری، برنامه های کاربردی دستگاه. مطالب پیشینه لازم پوشش داده شده و جنبه های بین رشته ای با هدف رویکردی واحد به پدیده های فیزیکی اساسی که شکاف بین دوره های تحصیلات تکمیلی استاندارد و وضعیت هنر در این زمینه را پر می کند، مورد تاکید قرار گرفته است. مدرسین بررسی های آموزشی معتبر و جامعی را در مورد مسائل اصلی مرتبط با علم و فناوری مواد آلی و نانوساختارهای آنها ارائه کرده اند. به طور خاص، به موضوعات زیر پرداخته شده است: تحرک حامل بار و خواص انتقال، هدایت الکتریکی پلیمرهای مزدوج، حالات انتقال بار در مواد آلی، انکسار نوری در مواد آلی، فرآیندهای انتقال انرژی در آلی، فتوفیزیک و طیف‌سنجی سریع، فناوری الکترونیک پلیمری و دستگاه های ساطع کننده نور


In this Enrico Fermi School, the first one dedicated to advanced organic materials, the main research results and open problems in science and technology of organic nanostructures have been discussed; in particular, growth techniques, electronic and optical properties, device applications. The necessary background material has been covered and interdisciplinary aspects have been emphasized with the aim of a unified approach to the basic physical phenomena bridging the gap between standard graduate courses and the state of the art in the field. The lecturers have provided authoritative and comprehensive tutorial reviews of the main issues involved in the science and technology of organic materials and their nanostructures. In particular, the following topics have been specifically addressed: charge carrier mobility and transport properties, electrical conductivity of conjugated polymers, charge transfer states in organics, photorefractivity in organics, energy transfer processes in organics, photophysics and fast spectroscopy, technology of polymer electronics and light emitting devices.

دانلود کتاب «نانوساختارهای آلی سخنرانی های وارنا»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.