نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

دامنه بهینه و توسعه یکپارچه اپراتورها: عمل در فضاهای عملکردی (تئوری اپراتور: پیشرفت ها و کاربردها)

Optimal Domain and Integral Extension of Operators: Acting in Function Spaces (Operator Theory: Advances and Applications)

دانلود کتاب Optimal Domain and Integral Extension of Operators: Acting in Function Spaces (Operator Theory: Advances and Applications) (به فارسی: دامنه بهینه و توسعه یکپارچه اپراتورها: عمل در فضاهای عملکردی (تئوری اپراتور: پیشرفت ها و کاربردها)) نوشته شده توسط «S. Okada – Werner J. Ricker – Enrique A. Sánchez Pérez»


اطلاعات کتاب دامنه بهینه و توسعه یکپارچه اپراتورها: عمل در فضاهای عملکردی (تئوری اپراتور: پیشرفت ها و کاربردها)

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Birkhäuser Basel

نویسنده: S. Okada – Werner J. Ricker – Enrique A. Sánchez Pérez

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 406

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 9783764386474 , 3764386479

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب دامنه بهینه و توسعه یکپارچه اپراتورها: عمل در فضاهای عملکردی (تئوری اپراتور: پیشرفت ها و کاربردها)

این کتاب به تجزیه و تحلیل عملگرهای خطی از یک فضای تابع شبه باناخ به فضای باناخ می پردازد. موضوع اصلی این است که اپراتور را به یک فضای (عملکردی) بزرگ تا حد امکان، دامنه بهینه آن گسترش دهیم و از این مزیت در تجزیه و تحلیل عملگر اصلی استفاده کنیم. کاربردهایی برای فاکتورسازی موری-روزنتال عملگرها و عملگرهای کلاسیک ناشی از تحلیل هارمونیک جابجایی داده شده است. ابزار اصلی، اندازه گیری برداری مربوط به چنین عملگر است، که یک فضای متناظر از توابع قابل ادغام و یک عملگر ادغام ایجاد می کند.


This book deals with the analysis of linear operators from a quasi-Banach function space into a Banach space. The central theme is to extend the operator to as large a (function) space as possible, its optimal domain, and to take advantage of this in analyzing the original operator. Applications are given to Maurey-Rosenthal factorization of operators and to classical operators arising in commutative harmonic analysis. The main tool is the vector measure associated to such an operator, which produces a corresponding space of integrable functions and an integration operator.

دانلود کتاب «دامنه بهینه و توسعه یکپارچه اپراتورها: عمل در فضاهای عملکردی (تئوری اپراتور: پیشرفت ها و کاربردها)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.