کتاب الکترونیکی

موجبرهای نوری از تئوری تا فناوری های کاربردی

Optical Waveguides. From Theory to Applied Technologies

دانلود کتاب Optical Waveguides. From Theory to Applied Technologies (به فارسی: موجبرهای نوری از تئوری تا فناوری های کاربردی) نوشته شده توسط «Maria L. Calvo – Vasudevan Lakshminarayanan»


اطلاعات کتاب موجبرهای نوری از تئوری تا فناوری های کاربردی

موضوع اصلی: اپتیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CRC

نویسنده: Maria L. Calvo – Vasudevan Lakshminarayanan

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 424

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 9781574446982 , 1574446983

توضیحات کتاب موجبرهای نوری از تئوری تا فناوری های کاربردی

اگرچه تئوری و اصول موجبرهای نوری بیش از یک قرن است که پایه گذاری شده است، این فناوری ها تنها در دهه های اخیر محقق شده اند. موجبرهای نوری: از تئوری تا فناوری‌های کاربردی مرتبط‌ترین جنبه‌های نظریه موجبر را با مطالعه فن‌آوری‌های هدایت موج دقیق فعلی، به‌ویژه، دستگاه‌های فوتونیک، برنامه‌های مخابراتی، و اپتیک زیست‌پزشکی ترکیب می‌کند.

با فصل‌های مستقلی که توسط متخصصان مشهور نوشته شده‌اند، این کتاب دارای اصول و کاربردهای اساسی است. سه فصل اول به بررسی مبانی نظری و مبانی موجبرهای نوری مسطح و همچنین خواص نوری حیاتی مانند انکسار مضاعف و پدیده‌های نوری غیرخطی می‌پردازد. چندین فصل بعدی بر روی فناوری‌های هدایت موج معاصر که شامل دستگاه‌های فوتونیک و مخابرات می‌شود، تمرکز دارند. این کتاب با بحث در مورد کاربردهای تکنولوژیکی اضافی، از جمله موجبرهای نوری زیست پزشکی و پتانسیل موجبرهای نوترونی به پایان می‌رسد.

از آنجایی که موجبرهای نوری نقش فزاینده‌ای در فناوری مدرن بازی می‌کنند، فوتونیک در قرن بیست و یکم همان چیزی خواهد شد که الکترونیک در قرن بیستم بود. این کتاب با ارائه بینش های جدید برای متخصصان با تجربه و مطالب مقدماتی برای تازه کارها، درک بهتر عصر اطلاعات جدید – قرن فوتونیک را تسهیل می کند.


Although the theory and principles of optical waveguides have been established for more than a century, the technologies have only been realized in recent decades. Optical Waveguides: From Theory to Applied Technologies combines the most relevant aspects of waveguide theory with the study of current detailed waveguiding technologies, in particular, photonic devices, telecommunication applications, and biomedical optics.

With self-contained chapters written by well-known specialists, the book features both fundamentals and applications. The first three chapters examine the theoretical foundations and bases of planar optical waveguides as well as critical optical properties such as birefringence and nonlinear optical phenomena. The next several chapters focus on contemporary waveguiding technologies that include photonic devices and telecommunications. The book concludes with discussions on additional technological applications, including biomedical optical waveguides and the potential of neutron waveguides.

As optical waveguides play an increasing part in modern technology, photonics will become to the 21st century what electronics were to the 20th century. Offering both novel insights for experienced professionals and introductory material for novices, this book facilitates a better understanding of the new information era—the photonics century.

دانلود کتاب «موجبرهای نوری از تئوری تا فناوری های کاربردی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.