کتاب الکترونیکی

هسته‌سازی (Butterworth 2000)

Nucleation (Butterworth 2000)

دانلود کتاب Nucleation (Butterworth 2000) (به فارسی: هسته‌سازی (Butterworth 2000)) نوشته شده توسط «Dimo Kashchiev»


اطلاعات کتاب هسته‌سازی (Butterworth 2000)

موضوع اصلی: ترمودینامیک و مکانیک آماری

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Butterworth-Heinemann

نویسنده: Dimo Kashchiev

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2000

تعداد صفحه: 551

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 0750646829 , 9780750646826 , 9780080537832

توضیحات کتاب هسته‌سازی (Butterworth 2000)

این کتاب شرحی دقیق و منظم از اصول اساسی، پیشرفت‌ها و کاربردهای نظریه هسته‌زایی را نشان می‌دهد. شکل‌گیری فازهای جدید با فرآیند هسته‌زایی آغاز می‌شود و بنابراین، یک پدیده گسترده در طبیعت و فناوری است. تراکم و تبخیر، رشد کریستال، رسوب الکتریکی، تبلور مذاب، رشد لایه‌های نازک برای میکروالکترونیک، فوران آتشفشان و تشکیل ذرات معلق در فضا تنها تعدادی از فرآیندهایی هستند که هسته‌زایی در آنها نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند. این کتاب دارای چهار بخش است که به ترمودینامیک هسته‌زایی، سینتیک هسته‌زایی، تأثیر عوامل مختلف بر هسته‌زایی و کاربرد نظریه در فرآیندهای دیگر که شامل هسته‌زایی است، اختصاص دارد. دو بخش اول به تفصیل دو رویکرد اساسی در نظریه هسته‌زایی – ترمودینامیکی و جنبشی را شرح می‌دهند. آنها مشتقاتی از فرمول های اساسی و مهم تئوری را شامل می شوند و محدودیت ها و امکانات آنها را برای بهبود مورد بحث قرار می دهند. بخش سوم به برخی از عواملی می پردازد که می توانند بر هسته زایی تأثیر بگذارند و ادامه طبیعی دو فصل اول است. بخش آخر به کاربرد این تئوری در فرآیندهای با اهمیت عملی مانند تبلور مذاب و تبدیل چندشکل، رشد کریستال و رشد لایه‌های جامد نازک، توزیع اندازه قطرات و بلورها در تراکم و تبلور اختصاص دارد. این کتاب فقط گزارشی از وضعیت موجود در نظریه هسته‌زایی نیست – در سراسر کتاب تعدادی نتایج جدید و همچنین بسط و تعمیم نتایج موجود وجود دارد.


This book represents a detailed and systematic account of the basic principles, developments and applications of the theory of nucleation. The formation of new phases begins with the process of nucleation and is, therefore, a widely spread phenomenon in both nature and technology. Condensation and evaporation, crystal growth, electrodeposition, melt crystallization, growth of thin films for microelectronics, volcano eruption and formation of particulate matter in space are only a few of the processes in which nucleation plays a prominent role. The book has four parts, which are devoted to the thermodynamics of nucleation, the kinetics of nucleation, the effect of various factors on nucleation and the application of the theory to other processes, which involve nucleation. The first two parts describe in detail the two basic approaches in nucleation theory – the thermodynamic and the kinetic ones. They contain derivations of the basic and most important formulae of the theory and discuss their limitations and possibilities for improvement. The third part deals with some of the factors that can affect nucleation and is a natural continuation of the first two chapters. The last part is devoted to the application of the theory to processes of practical importance such as melt crystallization and polymorphic transformation, crystal growth and growth of thin solid films, size distribution of droplets and crystallites in condensation and crystallization. The book is not just an account of the status quo in nucleation theory – throughout the book there are a number of new results as well as extensions and generalisations of existing ones.

دانلود کتاب «هسته‌سازی (Butterworth 2000)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.