کتاب الکترونیکی

تحلیل تابعی غیرخطی و کاربردهای آن عملگرهای یکنواخت خطی

Nonlinear functional analysis and its applications. Linear monotone operators

دانلود کتاب Nonlinear functional analysis and its applications. Linear monotone operators (به فارسی: تحلیل تابعی غیرخطی و کاربردهای آن عملگرهای یکنواخت خطی) نوشته شده توسط «E. Zeidler – E. Zeidler – Leo F. Boron»


اطلاعات کتاب تحلیل تابعی غیرخطی و کاربردهای آن عملگرهای یکنواخت خطی

موضوع اصلی: تحلیل و بررسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: E. Zeidler – E. Zeidler – Leo F. Boron

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1989

تعداد صفحه: 483

حجم کتاب: 8 مگابایت

کد کتاب: 9780387968025 , 9783540968023 , 0387968024 , 3540968024

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب تحلیل تابعی غیرخطی و کاربردهای آن عملگرهای یکنواخت خطی

این دومین نمایشگاه پنج جلدی از اصول اصلی تحلیل تابعی غیرخطی و کاربردهای آن در علوم طبیعی، اقتصاد و تحلیل عددی است. ارائه به صورت مستقل و برای افراد غیرمتخصص قابل دسترسی است. بخش دوم به نظریه عملگرهای یکنواخت مربوط می شود. به دو جلد فرعی II/A و II/B تقسیم می شود که یک واحد را تشکیل می دهند. بخش II/A حاضر به عملگرهای یکنواخت خطی اختصاص دارد. این به عنوان مقدمه ای ابتدایی برای درمان تحلیلی تابعی مدرن مشکلات تغییرات، معادلات انتگرال، و معادلات دیفرانسیل جزئی از نوع بیضوی، سهموی و هذلولی عمل می کند. این کتاب همچنین مقدمه ای بر تحلیل تابعی عددی با کاربردهای روش ریتز به همراه روش اجزای محدود، روش های گالرکین و روش تفاضل را ارائه می دهد. بسیاری از تمرین ها متن را تکمیل می کنند. تئوری عملگرهای یکنواخت ارتباط نزدیکی با توجیه دقیق هیلبرت از اصل دیریکله و مسائل نوزدهم و بیستم هیلبرت دارد که او در سخنرانی معروف خود در پاریس در سال 1900 فرموله کرد و به شدت بر توسعه تحلیل در قرن بیستم.


This is the second of a five-volume exposition of the main principles of nonlinear functional analysis and its applications to the natural sciences, economics, and numerical analysis. The presentation is self-contained and accessible to the nonspecialist. Part II concerns the theory of monotone operators. It is divided into two subvolumes, II/A and II/B, which form a unit. The present Part II/A is devoted to linear monotone operators. It serves as an elementary introduction to the modern functional analytic treatment of variational problems, integral equations, and partial differential equations of elliptic, parabolic and hyperbolic type. This book also represents an introduction to numerical functional analysis with applications to the Ritz method along with the method of finite elements, the Galerkin methods, and the difference method. Many exercises complement the text.

The theory of monotone operators is closely related to Hilbert’s rigorous justification of the Dirichlet principle, and to the 19th and 20th problems of Hilbert which he formulated in his famous Paris lecture in 1900, and which strongly influenced the development of analysis in the twentieth century.

دانلود کتاب «تحلیل تابعی غیرخطی و کاربردهای آن عملگرهای یکنواخت خطی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.