کتاب الکترونیکی

برهمکنش های غیر کووالانسی در پروتئین ها

Non-covalent interactions in proteins

دانلود کتاب Non-covalent interactions in proteins (به فارسی: برهمکنش های غیر کووالانسی در پروتئین ها) نوشته شده توسط «Andrey Karshikoff»


اطلاعات کتاب برهمکنش های غیر کووالانسی در پروتئین ها

موضوع اصلی: بیوتکنولوژی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: ICP

نویسنده: Andrey Karshikoff

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 347

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9781860947070 , 1860947077

توضیحات کتاب برهمکنش های غیر کووالانسی در پروتئین ها

اگرچه کتاب‌های درسی فیزیک ماده متراکم، برهمکنش‌های غیرکووالانسی را با جزئیات در نظر می‌گیرند، کاربرد آن‌ها برای تجزیه و تحلیل خواص پروتئین اغلب ضعیف ارائه شده یا حذف می‌شود. از سوی دیگر، کتاب‌های بیوشیمی، مدل‌سازی مولکولی یا شبیه‌سازی مولکولی، این برهم‌کنش‌ها را در چارچوب موضوع مربوطه معرفی می‌کنند که گاهی به توضیح سطحی ماهیت آنها منجر می‌شود. این کتاب موفق شده است ملاحظات جامع برهمکنش‌های غیرکووالانسی را با ویژگی کاربرد آنها در علوم پروتئین پیوند دهد. این کتاب کمکی ایده‌آل برای دانشجویان فیزیک یا شیمی، با علایق زیست‌شناسی و بیوفیزیک، می‌تواند برای دانشجویان زیست‌شناسی، بیوشیمی یا زیست‌پزشکی نیز مفید باشد که می‌خواهند دانش خود را در مورد چگونگی توصیف خواص پروتئین در سطح مولکولی گسترش دهند.


Although textbooks on the physics of condensed matter consider non-covalent interactions in detail, their application for analysis of protein properties is often poorly presented or omitted. On the other hand, books on biochemistry, molecular modeling or molecular simulation introduce these interactions in the context of the corresponding topic, which sometimes results in superficial explanations of their nature. This book succeeds in uniting comprehensive considerations of non-covalent interactions with the specificity of their application in protein sciences. The ideal aid for students of physics or chemistry, with interests in biology and biophysics, the book can also be useful for students of biology, biochemistry, or biomedicine who want to extend their knowledge of how protein properties are described at the molecular level.

دانلود کتاب «برهمکنش های غیر کووالانسی در پروتئین ها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.