کتاب الکترونیکی

شبیه‌سازی بازار نزدک: بینش‌هایی درباره یک بازار عمده از علم سیستم‌های تطبیقی ​​پیچیده

Nasdaq Market Simulation: Insights on a Major Market from the Science of Complex Adaptive Systems

دانلود کتاب Nasdaq Market Simulation: Insights on a Major Market from the Science of Complex Adaptive Systems (به فارسی: شبیه‌سازی بازار نزدک: بینش‌هایی درباره یک بازار عمده از علم سیستم‌های تطبیقی ​​پیچیده) نوشته شده توسط «Vincent Darley – Alexander V. Outkin»


اطلاعات کتاب شبیه‌سازی بازار نزدک: بینش‌هایی درباره یک بازار عمده از علم سیستم‌های تطبیقی ​​پیچیده

موضوع اصلی: علمی-محبوب

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific Publishing Company

نویسنده: Vincent Darley – Alexander V. Outkin

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 167

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9812700013 , 9789812700018 , 9789812708359

توضیحات کتاب شبیه‌سازی بازار نزدک: بینش‌هایی درباره یک بازار عمده از علم سیستم‌های تطبیقی ​​پیچیده

این کتاب پیشگام، کاربردهای مدل‌سازی مبتنی بر عامل را در بازارهای مالی توصیف می‌کند. این الگوی جدیدی را برای امور مالی ارائه می دهد، که در آن بازارها به عنوان سیستم های پیچیده ای در نظر گرفته می شوند که رفتار آنها در نتیجه تعاملات شرکت کنندگان در بازار، نهادهای بازار و قوانین بازار ظاهر می شود. این شامل ارائه مدل مفهومی و پیاده سازی نرم افزار آن است. همچنین نتیجه تحقیقات عمیق در مورد کاربرد عملی موفقیت‌آمیز این رویکرد جدید برای پاسخ به سؤالات مربوط به اعشاری‌سازی بازار سهام نزدک را که در سال 2001 اجرا شد، خلاصه می‌کند. این کتاب مبانی مفهومی را برای مدل‌سازی بازارها به عنوان سیستم‌های پیچیده ارائه می‌کند. این مدل مدل مبتنی بر عامل از بازار سهام نزدک، از جمله استراتژی‌های مورد استفاده توسط بازارسازان و سرمایه‌گذاران، تعاملات شرکت‌کنندگان در بازار و تأثیرات قوانین و مقررات را توصیف می‌کند. این شامل تجزیه و تحلیل رفتار شبیه سازی، مقایسه با رفتارهای مشاهده شده در بازارهای دنیای واقعی (وجود دم چربی، خوشه بندی گسترده، و غیره)، و پیش بینی در مورد نتایج احتمالی اعشار است. چارچوبی برای کالیبراسیون رفتار بازار و استراتژی‌های بازارسازان فردی به داده‌های تاریخی نیز ارائه شده است.


This pioneering book describes the applications of agent-based modeling to financial markets. It presents a new paradigm for finance, where markets are treated as complex systems whose behavior emerges as a result of interactions of market participants, market institutions, and market rules. This includes both a presentation of the conceptual model and its software implementation. It also summarises the result of the profound research on the successful practical application of this new approach to answer questions regarding the Nasdaq Stock Market s decimalization that was implemented in 2001. The book presents conceptual foundations for modeling markets as complex systems. It describes the agent-based model of the Nasdaq stock market, including strategies used by market-makers and investors, market participants interactions, and impacts of rules and regulations. It includes analyses of simulation behavior, comparison with the behaviors observed in the real-world markets (existence of fat tails, spread clustering, etc.), and predictions about possible outcomes of decimalization. A framework for calibrating the market behavior and individual market-makers strategies to historical data is also presented.

دانلود کتاب «شبیه‌سازی بازار نزدک: بینش‌هایی درباره یک بازار عمده از علم سیستم‌های تطبیقی ​​پیچیده»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.