کتاب الکترونیکی

دستگاه‌های نانومقیاس: ساخت، عملکرد و قابلیت دسترسی از دنیای ماکروسکوپی

Nanoscale Devices: Fabrication, Functionalization, and Accessibility from the Macroscopic World

دانلود کتاب Nanoscale Devices: Fabrication, Functionalization, and Accessibility from the Macroscopic World (به فارسی: دستگاه‌های نانومقیاس: ساخت، عملکرد و قابلیت دسترسی از دنیای ماکروسکوپی) نوشته شده توسط «Gianfranco Cerofolini (auth.)»


اطلاعات کتاب دستگاه‌های نانومقیاس: ساخت، عملکرد و قابلیت دسترسی از دنیای ماکروسکوپی

موضوع اصلی: نانوتکنولوژی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

نویسنده: Gianfranco Cerofolini (auth.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 205

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 354092731X , 9783540927310

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب دستگاه‌های نانومقیاس: ساخت، عملکرد و قابلیت دسترسی از دنیای ماکروسکوپی

تکامل میکروالکترونیک توسط ایده مقیاس بندی کنترل می شود. با این حال، انتظار می رود که مقیاس بندی اندازه دستگاه زیر 10 نانومتر به دلایل فیزیکی، فنی و اقتصادی غیرممکن باشد. ملاحظات بنیادی (بر اساس اصل هایزنبرگ، معادله شرودینگر، عدم پیوستگی حالت های کوانتومی و حد لاندوئر) نشان می دهد که مقیاس طولی چند نانومتری امکان پذیر است. در این مقیاس طول، مولکول‌های قابل تنظیم مجدد (از طریق فرآیندهای ردوکس یا تحریک داخلی) برای آن مناسب به نظر می‌رسند. علاوه بر این، میله متقاطع با تراکم نقطه متقاطع در محدوده 1010–1011 cm² را می توان با روش های موجود آماده کرد، و چنین روش‌هایی اجازه پیوند نقاط متقاطع نانوسکوپی را به مخاطبین قابل دسترسی لیتوگرافی می‌دهند. ساختارهای الکترونیک مولکولی با مولکول ها سروکار دارند. اگرچه این موضوع بسیار بین رشته ای است (دربرگیرنده مکانیک کوانتومی و آماری، شیمی فوق مولکولی، شیمی سطوح، و فن آوری و دستگاه های سیلیکونی)، کتاب در نظر گرفته شده است که در ضمیمه ها دانش جانبی لازم را ارائه دهد.


The evolution of the microelectronics is controlled by the idea of scaling. However, the scaling of the device size below 10 nm is expected to be impossible because of physical, technological and economic reasons. Fundamental considerations (based on Heisenberg’s principle, Schrödinger equation, decoherence of quantum states, and Landauer limit) suggest that a length scale of a few nanometers is possible. On this length scale, reconfigurable molecules (via redox or internal excitation processes) seem to be suitable for that. Moreover, crossbar with cross-point density in the range 1010–1011 cm² can already be prepared with existing methods, and such methods permit the link of nanoscopic cross-points to lithographically accessible contacts. The structures for molecular electronics deal with molecules. Although this subject is highly interdisciplinary (covering quantum and statistical mechanics, supramolecular chemistry, chemistry of surfaces, and silicon technology and devices), the book is intended to be self-contained providing in appendices the necessary side knowledge.

دانلود کتاب «دستگاه‌های نانومقیاس: ساخت، عملکرد و قابلیت دسترسی از دنیای ماکروسکوپی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.