کتاب الکترونیکی

چندگانه ها و کلاس های Chern در جبر محلی

Multiplicities and Chern Classes in Local Algebra

دانلود کتاب Multiplicities and Chern Classes in Local Algebra (به فارسی: چندگانه ها و کلاس های Chern در جبر محلی) نوشته شده توسط «Paul C. Roberts»


اطلاعات کتاب چندگانه ها و کلاس های Chern در جبر محلی

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Paul C. Roberts

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1998

تعداد صفحه: 315

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0521473160 , 9780521473163

توضیحات کتاب چندگانه ها و کلاس های Chern در جبر محلی

تئوری نویسه‌های محلی Chern که در جبر جابجایی استفاده می‌شود در حدود سی سال پیش در توپولوژی سرچشمه گرفت و از آنجا در هندسه جبری معرفی شد. این کتاب با ارائه نتایج تحقیقات اخیر و کاربردهای مهم جبری، که برخی از آنها از کار خود نویسنده آمده است، نظریه را در یک محیط جبری توصیف می کند. این کتاب بر پیشینه جبر جابجایی و جبر همسانی متمرکز است و روابط بین این موضوعات را توصیف می کند، از جمله بحث های گسترده در مورد حدس های همسانی و استفاده از نقشه فروبنیوس. به ویژه برای دانشجویان و محققین تحصیلات تکمیلی مفید خواهد بود.


The theory of local Chern characters used in commutative algebra originated in topology about thirty years ago, and from there was introduced in algebraic geometry. This book describes the theory in an algebraic setting, presenting recent research results and important algebraic applications, some of which come from the author’s own work. It concentrates on the background in commutative algebra and homological algebra and describes the relations between these subjects, including extensive discussions of the homological conjectures and of the use of the Frobenius map. It will be particularly useful for graduate students and researchers.

دانلود کتاب «چندگانه ها و کلاس های Chern در جبر محلی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.