کتاب الکترونیکی

سیستم‌های دینامیکی یکنواخت: مقدمه‌ای بر نظریه سیستم‌های رقابتی و تعاونی

Monotone dynamical systems: An introduction to the theory of competitive and cooperative systems

دانلود کتاب Monotone dynamical systems: An introduction to the theory of competitive and cooperative systems (به فارسی: سیستم‌های دینامیکی یکنواخت: مقدمه‌ای بر نظریه سیستم‌های رقابتی و تعاونی) نوشته شده توسط «Hal L. Smith»


اطلاعات کتاب سیستم‌های دینامیکی یکنواخت: مقدمه‌ای بر نظریه سیستم‌های رقابتی و تعاونی

موضوع اصلی: سیستم های دینامیکی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: AMS

نویسنده: Hal L. Smith

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 182

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780821803936 , 082180393X

توضیحات کتاب سیستم‌های دینامیکی یکنواخت: مقدمه‌ای بر نظریه سیستم‌های رقابتی و تعاونی

این کتاب اولین درمان جامع یک منطقه به سرعت در حال توسعه را با کاربردهای بالقوه بسیاری ارائه می دهد: نظریه سیستم های دینامیکی یکنواخت و نظریه معادلات دیفرانسیل رقابتی و همکاری. هدف اصلی این است که به کاربران بالقوه نظریه با تکنیک ها، نتایج و ایده های مفید در برنامه ها ارائه شود، در حالی که در عین حال اثبات های دقیق ارائه می شود. نتیجه اصلی دو فصل اول، که به سیستم‌های دینامیکی یکنواخت زمان پیوسته می‌پردازد، این است که مدار عمومی به یک تعادل همگرا می‌شود. دو فصل بعدی به معادلات دیفرانسیل معمولی مستقل، رقابتی و مشارکتی می پردازد: هر راه حلی در صفحه در نهایت دارای اجزای یکنواخت است و نظریه پوانکاره-بندیکسون در سه بعد. دو فصل معادلات دیفرانسیل تاخیر شبه مونوتون و غیر شبه مونوتون را بررسی می کند و کتاب با بحث در مورد کاربردهای سیستم های شبه مونوتون از نوع انتشار واکنش پایان می یابد. اسمیت در سرتاسر کاربردهای این نظریه را در بسیاری از مدل‌های ریاضی که در زیست‌شناسی به وجود می‌آیند بحث می‌کند. در پایان هر فصل یک راهنمای گسترده برای ادبیات ارائه شده است. این کتاب که نیاز به پیشینه سیستم های دینامیکی در سطح اولین دوره تحصیلات تکمیلی دارد، به عنوان متن فارغ التحصیلی برای یک دوره موضوعات مناسب خواهد بود.


This book presents the first comprehensive treatment of a rapidly developing area with many potential applications: the theory of monotone dynamical systems and the theory of competitive and cooperative differential equations. The primary aim is to provide potential users of the theory with techniques, results, and ideas useful in applications, while at the same time providing rigorous proofs. The main result of the first two chapters, which treat continuous-time monotone dynamical systems, is that the generic orbit converges to an equilibrium. The next two chapters deal with autonomous, competitive and cooperative, ordinary differential equations: every solution in the plane has eventually monotone components, and the PoincarГ©-Bendixson theory in three dimensions. Two chapters examine quasimonotone and nonquasimonotone delay differential equations, and the book closes with a discussion of applications to quasimonotone systems of reaction diffusion type. Throughout, Smith discusses applications of the theory to many mathematical models arising in biology. An extensive guide to the literature is provided at the end of each chapter. Requiring a background in dynamical systems at the level of a first graduate course, this book would be suitable as a graduate text for a topics course.

دانلود کتاب «سیستم‌های دینامیکی یکنواخت: مقدمه‌ای بر نظریه سیستم‌های رقابتی و تعاونی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.