کتاب الکترونیکی

سیاست پولی و مالی، – اعتبار

Monetary and fiscal policy, - Credibility

دانلود کتاب Monetary and fiscal policy, – Credibility (به فارسی: سیاست پولی و مالی، – اعتبار) نوشته شده توسط «Torsten Persson – Guido Tabellini»


اطلاعات کتاب سیاست پولی و مالی، – اعتبار

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: The MIT Press

نویسنده: Torsten Persson – Guido Tabellini

زبان: English

فرمت کتاب: chm (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1994

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0262660873 , 9780262660877 , 9780585164953

توضیحات کتاب سیاست پولی و مالی، – اعتبار

واکنش بخش خصوصی به سیاست های مختلف دولت چگونه خواهد بود؟ چه سیاست هایی مطلوب ترین نتایج را به همراه خواهند داشت؟ این دو جلد کمک‌های عمده‌ای را به یک نظریه جدید از سیاست‌های کلان اقتصادی ارائه می‌کند که تحلیل می‌کند کدام سیاست‌ها معتبر یا از نظر سیاسی امکان‌پذیر هستند، موضوعاتی که در بحث سیاست عملی محور هستند اما نظریه سنتی نمی‌تواند به آن‌ها بپردازد. مشارکت کنندگان به جای اینکه به سیاست به عنوان محصول نهایی نگاه کنند، به سیاست به عنوان یک فرآیند مداوم از اهداف تجدید نظر شده، تغییر در تاکتیک ها و فشارهای سیاسی نگاه می کنند. آن‌ها در نظر می‌گیرند که چه نوع مشوق‌هایی، در محیط‌های مختلف نهادی، سیاست‌گذاری و رفتار سیاست‌گذاران را هدایت می‌کنند. این رویکرد، پاسخ های آگاهانه تری را به سؤالاتی در مورد اینکه کدام سیاست ها معتبر و کدام از نظر سیاسی امکان پذیر هستند، می دهد. این توضیح می‌دهد که چرا برخی از سیاست‌های پولی و مالی اجرا می‌شوند، و بینش‌هایی را در مورد موقعیت‌هایی که به طور مکرر در سیاست‌های اقتصاد کلان رخ می‌دهند، مانند سوگیری نسبت به کسری بودجه، رقابت حزبی، و استقلال بانک مرکزی ارائه می‌دهد. جلد 1 مشکلات اعتبار خط مشی ناشی از انگیزه های انحراف از خط مشی اعلام شده را بررسی می کند. جلد 2 به مشکلات امکان سنجی ناشی از فشارهای سیاسی ناشی از فرآیند انتخابات، سیاست بدهی عمومی، مسائل مربوط به توزیع مجدد ثروت و درگیری بر سر نیاز به اصلاحات اقتصادی می پردازد. بخش‌ها طوری چیده شده‌اند که فصل اول یک موضوع را معرفی می‌کند در حالی که قسمت‌های بعدی آن را گسترش می‌دهند. ویراستاران مقدمه های قابل توجهی برای هر جلد و همچنین نظرات کوتاه در ابتدای هر بخش در مجلدها ارائه می دهند.


How will the private sector react to different governmental policies? What policies will produce the most desirable outcomes? These two volumes bring together major contributions to a new theory of macroeconomic policy that analyzes which policies are credible or politically feasible, topics that are central to the practical policy debate but that traditional theory cannot address. Instead of looking at policy as an end product, the contributors approach policy as an ongoing process of revised goals, changes in tactics, and political pressures. They consider what kinds of incentives, within different institutional settings, drive policymaking and the behavior of policymakers. This approach allows more informed answers to questions of which policies are credible and which are politically feasible. It explains why certain monetary and fiscal policies get implemented, and provides insights into situations that occur repeatedly in macroeconomic policy such as the bias toward government deficits, partisan competition, and central bank independence. Volume 1 examines problems of policy credibility caused by incentives to deviate from announced policy. Volume 2 looks at feasibility problems caused by political pressures generated by the electoral process, the politics of the public debt, issues of the redistribution of wealth, and conflict over the need for economic reforms. Sections are arranged so that the first chapter introduces a topic while those that follow expand on it. The editors provide substantial introductions to each volume as well as short comments at the beginning of each section within the volumes.

دانلود کتاب «سیاست پولی و مالی، – اعتبار»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.