کتاب الکترونیکی

#MOJOtweet: 140 ایده کوچک در مورد نحوه بدست آوردن و نگهداری موجو

#MOJOtweet: 140 Bite-Sized Ideas on How to Get and Keep Your Mojo

دانلود کتاب #MOJOtweet: 140 Bite-Sized Ideas on How to Get and Keep Your Mojo (به فارسی: #MOJOtweet: 140 ایده کوچک در مورد نحوه بدست آوردن و نگهداری موجو) نوشته شده توسط «Marshall Goldsmith – Rajesh Setty»


اطلاعات کتاب #MOJOtweet: 140 ایده کوچک در مورد نحوه بدست آوردن و نگهداری موجو

موضوع اصلی: تحصیلات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: THINKaha

نویسنده: Marshall Goldsmith – Rajesh Setty

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 121

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 1616990228 , 9781616990220 , 9781616990237

توضیحات کتاب #MOJOtweet: 140 ایده کوچک در مورد نحوه بدست آوردن و نگهداری موجو

من این کتابو خیلی دوست داشتم. اطلاعات بسیار قابل هضم است و در قطعات اندازه لقمه ارائه می شود که واقعاً به شما امکان می دهد یک مفهوم را درک کنید و قبل از حرکت کمی آن را بجوید.

افرادی که در توییتر باهوش هستند از توییت بودن 140 کاراکتر ورودی ها قدردانی خواهند کرد. افراد غیر توییتر باید از مفهوم کلی و خوانایی آن راضی باشند.

موجو خود را با این یکی انجام دهید.


I liked this book a lot. The information is highly digestable and offered in bite size pieces that really allow you to grasp a concept and chew on it a bit before moving on.

Folks who are Twitter-savvy will appreciate the 140 character tweetiness of the entries. Non-Twitterers should be pleased by the overall concept and readability.

Get your mojo happening with this one.

دانلود کتاب «#MOJOtweet: 140 ایده کوچک در مورد نحوه بدست آوردن و نگهداری موجو»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.