کتاب الکترونیکی

فضازمان مینکوفسکی: صد سال بعد

Minkowski Spacetime: A Hundred Years Later

دانلود کتاب Minkowski Spacetime: A Hundred Years Later (به فارسی: فضازمان مینکوفسکی: صد سال بعد) نوشته شده توسط «Leo Corry (auth.) – Vesselin Petkov (eds.)»


اطلاعات کتاب فضازمان مینکوفسکی: صد سال بعد

موضوع اصلی: نظریه نسبیت و گرانش

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer Netherlands

نویسنده: Leo Corry (auth.) – Vesselin Petkov (eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 326

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9789048134748 , 9048134749

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب فضازمان مینکوفسکی: صد سال بعد

این جلد به یکصدمین سالگرد انتشار مقاله هرمان مینکوفسکی “فضا و زمان” در سال 1909 اختصاص دارد. کار او در مورد بازنمایی فضا-زمان نسبیت خاص تأثیر زیادی بر فیزیک قرن بیستم داشت. تا جایی که فیزیک مدرن بدون مفهوم فضازمان غیرممکن خواهد بود. در حالی که در فیزیک نظری درباره اهمیت ریاضی فضازمان اتفاق نظر وجود دارد، برای صد سال است که هیچ اتفاق نظری در مورد ماهیت خود فضازمان وجود ندارد. ما مدیون مینکوفسکی هستیم که پاسخ روشنی به سوال ماهیت فضازمان بدهد — آیا این فقط یک فضای ریاضی است یا یک جهان چهار بعدی واقعی را نشان می دهد. یک قرن پس از انتشار، مقاله اصلی مینکوفسکی هنوز هم برای فیزیکدانان، به ویژه نسبیت گرایان، که آن را با هدف بررسی کامل ژرفای ایده های مینکوفسکی در مورد مکان و زمان و معنای فیزیکی نسبیت خاص، خواندند، غنی سازی می کند.

جلد با ترجمه مجدد مقاله مینکوفسکی توسط دنیس لهمکوهل به همراه نسخه اصلی آلمانی مقاله آغاز می شود. این چهارده مقاله به سه بخش با عناوین «تأثیر فضازمان مینکوفسکی بر فیزیک قرن بیستم از منظر تاریخی»، «پیامدهای فضازمان مینکوفسکی برای فیزیک نظری» و «مسائل مفهومی و فلسفی فضازمان مینکوفسکی» تقسیم شده‌اند.


This volume is dedicated to the one hundredth anniversary of the publication of Hermann Minkowski’s paper “Space and Time” in 1909. His work on the spacetime representation of special relativity had a huge impact on the twentieth century physics to the extent that modern physics would be impossible without the notion of spacetime. While there is consensus on the mathematical significance of spacetime in theoretical physics, for a hundred years there has been no consensus on the nature of spacetime itself. We owe Minkowski a clear answer to the question of the nature of spacetime — whether it is only a mathematical space or represents a real four-dimensional world. A century after its publication the original Minkowski paper still represents an enrichment to the physicists, especially the relativists, who read it with the intent to fully investigate the depth of Minkowski’s ideas on space and time and the physical meaning of special relativity.

The volume begins with an excellent retranslation of Minkowski’s paper by Dennis Lehmkuhl, accompanied by the original German version of the article. The fourteen contributions are divided into three parts entitled “The Impact of Minkowski Spacetime on the Twentieth Century Physics from a Historical Perspective”, “Implications of Minkowski Spacetime for Theoretical Physics”, and “Conceptual and Philosophical Issues of Minkowski Spacetime.”

دانلود کتاب «فضازمان مینکوفسکی: صد سال بعد»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.