کتاب الکترونیکی

فرا ریاضیات، ماشین‌ها و اثبات گودل

Metamathematics, machines and Goedel's proof

دانلود کتاب Metamathematics, machines and Goedel’s proof (به فارسی: فرا ریاضیات، ماشین‌ها و اثبات گودل) نوشته شده توسط «N. Shankar»


اطلاعات کتاب فرا ریاضیات، ماشین‌ها و اثبات گودل

موضوع اصلی: منطق

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: N. Shankar

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1994

تعداد صفحه: 218

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 052142027X , 0511569882 , 9780521585330 , 9780521420273 , 9780511569883 , 0521585333

توضیحات کتاب فرا ریاضیات، ماشین‌ها و اثبات گودل

تأیید خودکار بخش‌های بزرگ ریاضیات هدف بسیاری از ریاضیدانان از لایب‌نیتس تا هیلبرت بوده است. در حالی که اولین قضیه ناقص بودن G?del نشان داد که هیچ برنامه رایانه ای نمی تواند به طور خودکار قضایای درست خاصی را در ریاضیات اثبات کند، ظهور رایانه های الکترونیکی و نرم افزارهای پیچیده در عمل به این معنی است که بسیاری از سیستم های کاملاً مؤثر برای استدلال خودکار وجود دارند که می توانند برای بررسی برهان های ریاضی استفاده شوند. این کتاب استفاده از یک برنامه کامپیوتری را برای بررسی اثبات چندین قضیه مشهور در فراریاضیات از جمله موارد G?del و Church-Rosser توصیف می کند. راستی‌آزمایی رایانه‌ای با استفاده از اثبات قضیه بویر مور، اثبات دقیق و دقیقی از این قضایای دشوار به دست می‌دهد. همچنین دامنه و قدرت فناوری بررسی خودکار خودکار را نشان می دهد. مکانیزه شدن فراریاضیات پیامدهای مهمی برای استدلال خودکار دارد، زیرا فرا قضیه‌ها را می‌توان به‌عنوان ابزارهای صرفه‌جویی در کار برای ساده‌سازی ساخت اثبات به کار برد.


The automatic verification of large parts of mathematics has been an aim of many mathematicians from Leibniz to Hilbert. While G?del’s first incompleteness theorem showed that no computer program could automatically prove certain true theorems in mathematics, the advent of electronic computers and sophisticated software means in practice there are many quite effective systems for automated reasoning that can be used for checking mathematical proofs. This book describes the use of a computer program to check the proofs of several celebrated theorems in metamathematics including those of G?del and Church-Rosser. The computer verification using the Boyer-Moore theorem prover yields precise and rigorous proofs of these difficult theorems. It also demonstrates the range and power of automated proof checking technology. The mechanization of metamathematics itself has important implications for automated reasoning, because metatheorems can be applied as labor-saving devices to simplify proof construction.

دانلود کتاب «فرا ریاضیات، ماشین‌ها و اثبات گودل»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.