کتاب الکترونیکی

ایجاد تغییر: پنجاه سال از بنیاد Laidlaw

Making Change: Fifty Years of the Laidlaw Foundation

دانلود کتاب Making Change: Fifty Years of the Laidlaw Foundation (به فارسی: ایجاد تغییر: پنجاه سال از بنیاد Laidlaw) نوشته شده توسط «Laidlaw Foundation»


اطلاعات کتاب ایجاد تغییر: پنجاه سال از بنیاد Laidlaw

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Ecw Press

نویسنده: Laidlaw Foundation

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 259

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 1550224506 , 9781550224504 , 9781554904501

توضیحات کتاب ایجاد تغییر: پنجاه سال از بنیاد Laidlaw

بنیاد Laidlaw در سال 1949 توسط والتر و رابرت لیدلاو، پسران بنیانگذار R. Laidlaw Lumber Company تأسیس شد. این کتاب تاریخچه ای از خانواده لایدلاو است، چگونگی جمع آوری پول و اینکه چرا برادران تصمیم گرفتند آن را همانطور که انجام دادند متفرق کنند. ایجاد تغییر نیز رکوردی از کار این بنیاد در 50 سال گذشته است. تأثیر آن کمک به کودکان نیازمند، تربیت دانش پژوهان و حمایت از اهداف اجتماعی، فرهنگی و محیطی بوده است. به طور کلی، این کتاب به دنبال شناسایی عواملی است که افراد را به انجام کارهای بشردوستانه ترغیب می کند و پیامدهای انجام این کار چیست. جالب است بدانیم چه چیزی افراد ثروتمند را متقاعد می کند که پول خود را ببخشند و در مناطقی که سرپرستی دولت در آنها وجود ندارد رهبری ارائه دهند.


The Laidlaw Foundation was established in 1949 by Walter and Robert Laidlaw, sons of the founder of the R. Laidlaw Lumber Company. This book is a history of the Laidlaw family, how it amassed money, and why the brothers decided to disperse it as they did. Making Change is also a record of the work of the foundation over the past 50 years. The impact has been to help children in need, to train scholars, and to support social, cultural, and environmental causes. Overall, this book seeks to identify what motivates people to act philanthropically and the implications of their doing so. It is interesting to understand what persuades wealthy people to give away their money and provide leadership in areas where government stewardship is lacking.

دانلود کتاب «ایجاد تغییر: پنجاه سال از بنیاد Laidlaw»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.