کتاب الکترونیکی

جبر خطی از طریق محصولات بیرونی

Linear Algebra via Exterior Products

دانلود کتاب Linear Algebra via Exterior Products (به فارسی: جبر خطی از طریق محصولات بیرونی) نوشته شده توسط «Sergei Winitzki»


اطلاعات کتاب جبر خطی از طریق محصولات بیرونی

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: lulu.com

نویسنده: Sergei Winitzki

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 286

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 978-1-4092-9496-2

توضیحات کتاب جبر خطی از طریق محصولات بیرونی

این یک مقدمه آموزشی برای رویکرد بدون مختصات در جبر خطی بعدی محدود است. خواننده باید قبلاً در معرض فرمالیسم مبتنی بر آرایه محاسبات بردار و ماتریس باشد. این کتاب به طور گسترده از محصول بیرونی (ضد جابجایی، “گوه”) بردارها استفاده می کند. فرمالیسم بدون مختصات و محصول بیرونی، در حالی که تا حدودی انتزاعی تر است، درک عمیق تری از نتایج کلاسیک در جبر خطی ارائه می دهد. بدون محاسبات دست و پا گیر ماتریس، این متن ویژگی های استاندارد تعیین کننده ها، فرمول فیثاغورث برای حجم های چند بعدی، فرمول های ژاکوبی و لیوویل، قضیه کیلی-همیلتون، شکل متعارف جردن، ویژگی های فافیان، و همچنین برخی از تعمیم ها را استخراج می کند. این نتایج


This is a pedagogical introduction to the coordinate-free approach in basic finite-dimensional linear algebra. The reader should be already exposed to the array-based formalism of vector and matrix calculations. This book makes extensive use of the exterior (anti-commutative, “wedge”) product of vectors. The coordinate-free formalism and the exterior product, while somewhat more abstract, provide a deeper understanding of the classical results in linear algebra. Without cumbersome matrix calculations, this text derives the standard properties of determinants, the Pythagorean formula for multidimensional volumes, the formulas of Jacobi and Liouville, the Cayley-Hamilton theorem, the Jordan canonical form, the properties of Pfaffians, as well as some generalizations of these results.

دانلود کتاب «جبر خطی از طریق محصولات بیرونی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.