کتاب الکترونیکی

کیهان قانون: گفتمان حقوقی در سخنرانی پزشکی قانونی آتن

Law's Cosmos: Juridical Discourse in Athenian Forensic Oratory

دانلود کتاب Law’s Cosmos: Juridical Discourse in Athenian Forensic Oratory (به فارسی: کیهان قانون: گفتمان حقوقی در سخنرانی پزشکی قانونی آتن) نوشته شده توسط «Victoria Wohl»


اطلاعات کتاب کیهان قانون: گفتمان حقوقی در سخنرانی پزشکی قانونی آتن

موضوع اصلی: قانون

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Victoria Wohl

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 378

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0521110742 , 9780521110747

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب کیهان قانون: گفتمان حقوقی در سخنرانی پزشکی قانونی آتن

آثار ادبی-انتقادی اخیر در مطالعات حقوقی، حقوق را به عنوان یک ژانر ادبی می‌خوانند، و خاطرنشان می‌کنند که حقوق غربی به عنوان شاخه‌ای از بلاغت در یونان کلاسیک سرچشمه گرفته است و از این واقعیت که قانون ارتباط خود را با زبان شاعرانه، روایت و تخیل از دست داده است ابراز تاسف می‌کند. اما پژوهش حقوقی مدرن توجه چندانی به گفتمان حقوقی واقعی یونان باستان نداشته است. این کتاب این غفلت را از طریق تحلیل سخنرانی‌های دادگاه کلاسیک آتن، متونی که دقیقاً در تقاطع حقوق و ادبیات قرار دارند، اصلاح می‌کند. با خواندن این متون به دلیل ویژگی‌های ظریف ادبی و فلسفه حقوقی پیچیده‌شان، پیشنهاد می‌شود که در گفتمان حقوقی آتن، شکل ادبی و ماده حقوقی جدایی ناپذیرند. لاو کیهان از طریق تمرکز متمایز خود بر شکل ادبی خطابه پزشکی قانونی آتن، قصد دارد تا نور جدیدی بر اندیشه حقوقی خود بیافزاید و در نتیجه نحوه خوانش کلاسیک‌ها از خطابه‌های پزشکی قانونی و دیدگاه مورخان حقوقی حقوق آتن را تغییر دهد.


Recent literary-critical work in legal studies reads law as a genre of literature, noting that Western law originated as a branch of rhetoric in classical Greece and lamenting the fact that the law has lost its connection to poetic language, narrative, and imagination. But modern legal scholarship has paid little attention to the actual juridical discourse of ancient Greece. This book rectifies that neglect through an analysis of the courtroom speeches from classical Athens, texts situated precisely at the intersection between law and literature. Reading these texts for their subtle literary qualities and their sophisticated legal philosophy, it proposes that in Athens’ juridical discourse literary form and legal matter are inseparable. Through its distinctive focus on the literary form of Athenian forensic oratory, Law’s Cosmos aims to shed new light on its juridical thought, and thus to change the way classicists read forensic oratory and legal historians view Athenian law.

دانلود کتاب «کیهان قانون: گفتمان حقوقی در سخنرانی پزشکی قانونی آتن»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.