کتاب الکترونیکی

اتوماتای ​​سلولی مشبک-گاز

Lattice-gas cellular automata

دانلود کتاب Lattice-gas cellular automata (به فارسی: اتوماتای ​​سلولی مشبک-گاز) نوشته شده توسط «Daniel H. Rothman – Stiphane Zaleski»


اطلاعات کتاب اتوماتای ​​سلولی مشبک-گاز

موضوع اصلی: ترمودینامیک و مکانیک آماری

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CUP

نویسنده: Daniel H. Rothman – Stiphane Zaleski

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1997

تعداد صفحه: 319

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 9780521552011 , 052155201X

توضیحات کتاب اتوماتای ​​سلولی مشبک-گاز

متن شامل مقدمه ای جامع برای تئوری گازهای شبکه هیدرودینامیکی است. اتوماتای ​​سلولی شبکه گازی مدل های مجزای سیالات هستند. ذرات یکسان در یک شبکه معمولی از سایتی به سایت دیگر می پرند و از قوانین ساده پراکندگی محافظه کارانه هنگام برخورد پیروی می کنند. به طور قابل توجهی، در مقیاس بزرگتر از فاصله شبکه، این مدل های گسسته معادلات ناویر-استوکس مکانیک سیالات را شبیه سازی می کنند. این کتاب به سه جنبه مهم گازهای شبکه می پردازد. اول، نشان می دهد که چگونه چنین دینامیک میکروسکوپی ایده آل ساده ای منجر به هیدرودینامیک ماکروسکوپی همسانگرد می شود. دوم، این جزئیات چگونگی سادگی گاز شبکه را برای مدل‌های به همان اندازه ساده جداسازی فاز سیال، رابط‌های هیدرودینامیکی و جریان چند فازی فراهم می‌کند. در نهایت، نشان می‌دهد که چگونه مدل‌های گاز-شبکه و روش‌های شبکه بولتزمن مربوطه برای حل مشکلات در کاربردهایی به‌عنوان جریان از طریق محیط متخلخل، جداسازی فاز و دینامیک رابط استفاده شده‌اند. بسیاری از تمرین ها و مراجع گنجانده شده است.


The text contains a comprehensive introduction to the theory of hydrodynamic lattice gases. Lattice-gas cellular automata are discrete models of fluids. Identical particles hop from site to site on a regular lattice, obeying simple conservative scattering rules when they collide. Remarkably, at a scale larger than the lattice spacing, these discrete models simulate the Navier-Stokes equations of fluid mechanics. This book addresses three important aspects of lattice gases. First, it shows how such simple idealized microscopic dynamics give rise to isotropic macroscopic hydrodynamics. Second, it details how the simplicity of the lattice gas provides for equally simple models of fluid phase separation, hydrodynamic interfaces, and multiphase flow. Lastly, it illustrates how lattice-gas models and related lattice-Boltzmann methods have been used to solve problems in applications as diverse as flow through porous media, phase separation, and interface dynamics. Many exercises and references are included.

دانلود کتاب «اتوماتای ​​سلولی مشبک-گاز»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.