کتاب الکترونیکی

کتاب راهنمای شیمی لانگ، نسخه 70 ساله

Lange's Handbook of Chemistry, 70th Anniversary Edition

دانلود کتاب Lange’s Handbook of Chemistry, 70th Anniversary Edition (به فارسی: کتاب راهنمای شیمی لانگ، نسخه 70 ساله) نوشته شده توسط «James Speight»


اطلاعات کتاب کتاب راهنمای شیمی لانگ، نسخه 70 ساله

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: MGH

نویسنده: James Speight

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 1623

حجم کتاب: 37 مگابایت

کد کتاب: 0071432205 , 9780071432207

نوبت چاپ: 16ed.

توضیحات کتاب کتاب راهنمای شیمی لانگ، نسخه 70 ساله

یک مرجع استاندارد برای شیمیدانان به مدت 70 سال، این نسخه شانزدهم جدید دارای مجموعه عظیمی از حقایق، داده ها، مواد جدولی و یافته های تجربی در هر زمینه از شیمی است. فهرستی از خواص تقریباً 4400 آلی و 1400 مورد در این خلاصه گنجانده شده است. ترکیبات معدنی این نسخه شانزدهم 40٪ محتوای جدید یا به طور گسترده اصلاح شده را ارائه می دهد و با شروع این نسخه، نویسنده معادلاتی را شامل می شود که به کاربران امکان می دهد مقادیر مهمی مانند دما و فشار را محاسبه کنند.

محتوا: ترکیبات آلی * اطلاعات عمومی، جداول تبدیل، و ریاضیات * ترکیبات معدنی * خواص اتم، رادیکال ها، و پیوندها * خواص فیزیکی * خواص ترمودینامیکی * طیف سنجی * الکترولیت ها، نیروی الکتروموتور و فیزیکوشیمیایی مجدد * پلیمرها، لاستیک ها، چربی ها، روغن ها و موم ها * اطلاعات آزمایشگاهی عملی (20050601)


A standard reference for chemists for 70 years, this new Sixteenth Edition features an enormous compilation of facts, data, tabular material, and experimental findings in every area of chemistry.Included in this massive compendium are listings of the properties of approximately 4,400 organic and 1,400 inorganic compounds. This Sixteenth Edition offers 40% new or extensively revised content and starting with this edition, the author includes equations that allow users to calculate important values such as temperature and pressure.

Contents: Organic Compounds * General Information, Conversion Tables, and Mathematics * Inorganic Compounds * Properties of Atom, Radicals, and Bonds * Physical Properties * Thermodynamic Properties * Spectroscopy * Electrolytes, Electromotive Force and Chemicals * Physicochemical Relationships * Polymers, Rubbers,Fats, Oils, and Waxes * Practical Laboratory Information (20050601)

دانلود کتاب «کتاب راهنمای شیمی لانگ، نسخه 70 ساله»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.