کتاب الکترونیکی

مقدمه ای بر زلزله شناسی آتشفشانی

Introduction to Volcanic Seismology

دانلود کتاب Introduction to Volcanic Seismology (به فارسی: مقدمه ای بر زلزله شناسی آتشفشانی) نوشته شده توسط «V.M. Zobin (Eds.)»


اطلاعات کتاب مقدمه ای بر زلزله شناسی آتشفشانی

موضوع اصلی: ژئوفیزیک

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Elsevier Science

نویسنده: V.M. Zobin (Eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 1-290

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 044451340X , 9780444513403 , 9780080535050

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب مقدمه ای بر زلزله شناسی آتشفشانی

زمین لرزه های آتشفشانی اصلی ترین و اغلب تنها ابزار برای پیش بینی فوران های آتشفشانی هستند. این کتاب اولین تک نگاری درباره لرزه خیزی در آتشفشان ها است. این کتاب انواع اصلی سیگنال‌های لرزه‌ای در آتشفشان‌ها، ماهیت و توزیع مکانی و زمانی آنها را در مراحل مختلف فعالیت فوران توصیف می‌کند.

این کتاب با مقدمه‌ای بر تاریخ لرزه‌شناسی آتشفشانی آغاز می‌شود و مدل‌های توسعه‌یافته برای مطالعه آتشفشان را مورد بحث قرار می‌دهد. منشاء زمین لرزه های آتشفشانی با ماهیت آتشفشانی-تکتونیکی و فورانی. سه فصل بعدی تاریخچه موردی از فعالیت های لرزه ای مرتبط با 34 فوران در 17 آتشفشان بازالتی، آندزیتی و داسیتی در سراسر جهان از سال 1910 تا 1998 را ارائه می دهد. خواص منبع، و خطر زلزله های آتشفشانی-تکنونیکی قوی. سه فصل زیر به تشریح زمین لرزه های فوران اختصاص داده شده است: لرزش آتشفشانی، نویز لرزه ای جریان های آذرآواری، و زلزله های انفجار، با بحث ویژه در مورد رابطه آنها با فرآیندهای فوران. دو فصل آخر در مورد کاهش خطرات آتشفشانی، روش شناسی پایش لرزه ای فعالیت های آتشفشانی، و تجربه پیش بینی فوران های آتشفشانی با روش های لرزه ای بحث می کند.


Volcanic earthquakes represent the main and often the only instrument to forecast volcanic eruptions. This book is the first monograph about seismicity in volcanoes. It describes the main types of seismic signals in volcanoes, their nature and spatial and temporal distribution at different stages of eruptive activity.

The book begins with an introduction to the history of volcanic seismology, discusses the models developed for the study of the origin of volcanic earthquakes of both a volcano-tectonic and eruption nature. The next three chapters give case histories of seismic activity associated with 34 eruptions in 17 basaltic, andesitic and dacitic volcanoes throughout the world from 1910 to 1998. Chapters 8 to 10 describe the general regularities of volcano-tectonic earthquakes, their participation in the eruptive process, source properties, and the hazard of strong volcano-tectonic earthquakes. The following three chapters are devoted to the description of eruption earthquakes: volcanic tremor, seismic noise of pyroclastic flows, and explosion earthquakes, with a special discussion on their relationship to eruptive processes. The final two chapters discuss the mitigation of volcanic hazard, the methodology of seismic monitoring of volcanic activity, and experience with forecasting volcanic eruptions by seismic methods.

دانلود کتاب «مقدمه ای بر زلزله شناسی آتشفشانی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.