کتاب الکترونیکی

مقدمه ای بر نظریه بازی های تعاونی

Introduction to the Theory of Cooperative Games

دانلود کتاب Introduction to the Theory of Cooperative Games (به فارسی: مقدمه ای بر نظریه بازی های تعاونی) نوشته شده توسط «Bezalel Peleg – Peter Sudhölter»


اطلاعات کتاب مقدمه ای بر نظریه بازی های تعاونی

موضوع اصلی: نظریه بازی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Bezalel Peleg – Peter Sudhölter

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 336

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 3540729445 , 9783540729457 , 9783540729440

نوبت چاپ: 2nd

توضیحات کتاب مقدمه ای بر نظریه بازی های تعاونی

این کتاب به طور سیستماتیک راه حل های اصلی بازی های مشارکتی را ارائه می دهد: هسته، مجموعه چانه زنی، هسته، هسته، و ارزش Shapley بازی های TU، و هسته، ارزش Shapley، و مجموعه چانه زنی ترتیبی بازی های NTU. برای هر راه حل، نویسندگان فصل جداگانه ای را اختصاص می دهند که در آن خواص آن را با جزئیات کامل مطالعه می کنند. علاوه بر این، انواع مهم تعریف شده و یا حتی به شدت تحلیل می شوند. نویسندگان همچنین در فصل‌های جداگانه تداوم، دینامیک و ویژگی‌های هندسی راه‌حل‌های بازی‌های TU را بررسی می‌کنند. این مطالعه در بدیهیات یکسان و منسجم از همه راه حل های فوق (به استثنای مجموعه چانه زنی) به اوج خود می رسد. چنین بدیهیاتی در هیچ کتابی نیامده است. علاوه بر این، این کتاب حاوی تجزیه و تحلیل دقیق نتایج اصلی در بازی های مشارکتی بدون پرداخت جانبی است. چنین تحلیلی در سایر کتاب‌های نظریه بازی‌ها بسیار محدود است یا وجود ندارد.


This book systematically presents the main solutions of cooperative games: the core, bargaining set, kernel, nucleolus, and the Shapley value of TU games, and the core, the Shapley value, and the ordinal bargaining set of NTU games. To each solution the authors devote a separate chapter wherein they study its properties in full detail. Moreover, important variants are defined or even intensively analyzed. The authors also investigate in separate chapters continuity, dynamics, and geometric properties of solutions of TU games. The study culminates in uniform and coherent axiomatizations of all the foregoing solutions (excluding the bargaining set). Such axiomatizations have not appeared in any book. Moreover, the book contains a detailed analysis of the main results on cooperative games without side payments. Such analysis is very limited or non-existent in other books on game theory.

دانلود کتاب «مقدمه ای بر نظریه بازی های تعاونی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.