کتاب الکترونیکی

مقدمه ای بر نظریه اعداد اول مدرن

Introduction to Modern Prime Number Theory

دانلود کتاب Introduction to Modern Prime Number Theory (به فارسی: مقدمه ای بر نظریه اعداد اول مدرن) نوشته شده توسط «Theodor Estermann»


اطلاعات کتاب مقدمه ای بر نظریه اعداد اول مدرن

موضوع اصلی: نظریه اعداد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge U.P

نویسنده: Theodor Estermann

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1952

تعداد صفحه: 85

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 9780521168281 , 0521168287

نوبت چاپ: 1st

توضیحات کتاب مقدمه ای بر نظریه اعداد اول مدرن

این کتاب برای اولین بار در سال 1952 منتشر شد. تا حد زیادی به هدف اثبات قضیه وینوگرادوف-گلدباخ اختصاص دارد: اینکه هر عدد فرد به اندازه کافی بزرگ مجموع سه عدد اول است. در مسیر اثبات این موضوع، تی استرمن، استاد سابق ریاضیات در دانشگاه لندن، نظریه‌ها و نتایج متعددی را در مورد نویسه‌ها و اعداد اول در پیشروی‌های حسابی ارائه می‌کند. نویسنده همچنین اطمینان می دهد که شواهد ارائه شده به خواننده هم واضح و هم به طور قابل ملاحظه ای مختصر است. حجم در دست به تابع زتای ریمان، اعداد اول در پیشروی حسابی، و راه هایی می پردازد که اعداد فرد را می توان به صورت مجموع سه اعداد اول نشان داد. در پایان کتاب نمایه و یک بخش هفت صفحه ای از قضایا و فرمول ها برای مرجع قرار داده شده است. این جلد هم جالب و هم در دسترس است و برای همه با اشتیاق به ریاضیات و حل مسئله جذاب خواهد بود.


This book was first published in 1952. It is largely devoted to the object of proving the Vinogradov-Goldbach theorem: that every sufficiently large odd number is the sum of three primes. In the course of proving this, T. Estermann, formerly Professor of Mathematics at the University of London, supplies numerous theories and results on characters and primes in arithmetic progressions. The author also ensures that the proofs presented to the reader are both clear and remarkably concise. The volume at hand addresses the Riemann zeta function, primes in arithmetical progression, and the ways in which odd numbers can be represented as the sum of three primes. At the end of the book is an index and a seven-page section of theorems and formulae for reference. This volume is both interesting and accessible, and will appeal to all with an enthusiasm for mathematics and problem solving.

دانلود کتاب «مقدمه ای بر نظریه اعداد اول مدرن»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.