نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

مقدمه‌ای بر ریاضیات رضایت‌پذیری

Introduction to mathematics of satisfiability

دانلود کتاب Introduction to mathematics of satisfiability (به فارسی: مقدمه‌ای بر ریاضیات رضایت‌پذیری) نوشته شده توسط «Victor W. Marek»


اطلاعات کتاب مقدمه‌ای بر ریاضیات رضایت‌پذیری

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Chapman and Hall/CRC

نویسنده: Victor W. Marek

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 365

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 1439801673 , 9781439801673

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب مقدمه‌ای بر ریاضیات رضایت‌پذیری

اگرچه این منطقه بیش از 80 سال سابقه دارد، اما تا زمانی که در اواسط دهه 1990 راه حل های SAT کارآمد ایجاد شد، اهمیت عملی پیدا کرد، یافتن برنامه های کاربردی در اتوماسیون طراحی الکترونیکی، تأیید سخت افزار و نرم افزار، بهینه سازی ترکیبی، و بیشتر. با بررسی جنبه‌های نظری و عملی رضایت‌پذیری، مقدمه‌ای بر ریاضیات رضایت‌پذیری بر رضایت‌پذیری نظریه‌های متشکل از فرمول‌های منطق گزاره‌ای تمرکز دارد. این توضیح می‌دهد که چگونه حل‌کننده‌ها و تکنیک‌های SAT برای مسائل در ریاضیات و علوم کامپیوتر و همچنین کاربردهای مهم در مهندسی کامپیوتر به کار می‌روند.

این کتاب ابتدا به مبانی منطق، از جمله نحو می‌پردازد. منطق گزاره‌ای، مجموعه‌های کامل تابع‌ها، اشکال عادی، لم کریگ و فشردگی. سپس بندها، نظریه اثبات و معناشناسی آنها، و مسائل پیچیدگی اساسی منطق گزاره ای را بررسی می کند. فصول پایانی در بازنمایی دانش، اجرای محدود ماشین‌های تورینگ و کدگذاری‌ها در SAT را پوشش می‌دهد. یکی از پیشگامان برنامه‌نویسی مجموعه پاسخ، نویسنده نشان می‌دهد که چگونه سیستم‌های رضایت از محدودیت‌ها را می‌توان توسط حل‌کننده‌های رضایت‌پذیری کار کرد و چگونه برنامه‌نویسی مجموعه پاسخ می‌تواند برای نمایش دانش استفاده شود.


Although this area has a history of over 80 years, it was not until the creation of efficient SAT solvers in the mid-1990s that it became practically important, finding applications in electronic design automation, hardware and software verification, combinatorial optimization, and more. Exploring the theoretical and practical aspects of satisfiability, Introduction to Mathematics of Satisfiability focuses on the satisfiability of theories consisting of propositional logic formulas. It describes how SAT solvers and techniques are applied to problems in mathematics and computer science as well as important applications in computer engineering.

The book first deals with logic fundamentals, including the syntax of propositional logic, complete sets of functors, normal forms, the Craig lemma, and compactness. It then examines clauses, their proof theory and semantics, and basic complexity issues of propositional logic. The final chapters on knowledge representation cover finite runs of Turing machines and encodings into SAT. One of the pioneers of answer set programming, the author shows how constraint satisfaction systems can be worked out by satisfiability solvers and how answer set programming can be used for knowledge representation.

دانلود کتاب «مقدمه‌ای بر ریاضیات رضایت‌پذیری»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.