کتاب الکترونیکی

مدیریت منابع انسانی بین المللی: یک شرکت چند ملیتی..

International Human Resource Management: A Multinational Company..

دانلود کتاب International Human Resource Management: A Multinational Company.. (به فارسی: مدیریت منابع انسانی بین المللی: یک شرکت چند ملیتی..) نوشته شده توسط «Monir H. Tayeb»


اطلاعات کتاب مدیریت منابع انسانی بین المللی: یک شرکت چند ملیتی..

موضوع اصلی: مدیریت

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Oxford University Press, USA

نویسنده: Monir H. Tayeb

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 254

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 0199277273 , 9780199277278 , 9781429419482

توضیحات کتاب مدیریت منابع انسانی بین المللی: یک شرکت چند ملیتی..

مدیریت منابع انسانی بین المللی: یک شرکت چند ملیتی… مدیریت منابع انسانی بین المللی: دیدگاه شرکت چند ملیتی 1 ISBN: 0199277273 نام: انگلیسی0 (golosov: 0) نظر: این کتاب درسی جدید پوشش جامعی از مسائل کلیدی پیش روی شرکت‌های چند ملیتی (MNC) در مدیریت منابع انسانی آن‌ها در سراسر مرزهای مختلف ملی ارائه می‌کند. تلاش می‌کند به این سؤال پاسخ دهد: «آیا می‌توان مجموعه‌ای یکسان از بهترین شیوه‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) قابل اجرا در طیفی از کشورها بدون توجه به شخصیت‌های فرهنگی و نهادی وجود داشته باشد؟ این کتاب تعریف گسترده‌ای از HRM دارد و با خلاصه‌ای از بحث‌ها و مدل‌های کلیدی در این زمینه قبل از تنظیم آنها در زمینه بین‌المللی MNC آغاز می‌شود. این کتاب با اتخاذ رویکردی یکپارچه، تئوری‌ها و شیوه‌های مدیریت منابع انسانی بین‌المللی را پوشش می‌دهد و آنها را با ارجاعات متعدد به داستان‌های خبری و مطالعات موردی توسعه‌یافته از تحقیقات گسترده خود نویسنده، در چارچوبی قرار می‌دهد. این کتاب با تمرکز بر دانش آموز با ویژگی های یادگیری قوی از جمله اهداف، خلاصه فصل ها، لیست های خواندن و بخش فعالیت ها در هر فصل است.


Книга International Human Resource Management: A Multinational Company… International Human Resource Management: A Multinational Company PerspectiveКниги Менеджмент Автор: Monir H. Tayeb Год издания: 2004 Формат: pdf Издат.:Oxford University Press, USA Страниц: 258 Размер: 1,1 ISBN: 0199277273 Язык: Английский0 (голосов: 0) Оценка:This new textbook provides comprehensive coverage of the key issues facing multinational corporations (MNCs) in their management of human resources across diverse national boundaries. It attempts to answer the question, “Can there be a uniform set of best human resource management (HRM) practices applicable across a spectrum of nations irrespective of cultural and institutional individualities?” The book takes a broad definition of HRM and begins with a summary of key discussions and models in this area before setting them in the international context of the MNC. Adopting an integrated approach, the book covers the theories and practices of international HRM and sets them in context with numerous reference to news stories and case studies developed from the author’s own extensive research. The book is student-focussed with strong learning features including objectives, chapter summaries, reading lists and an activities section in each chapter.

دانلود کتاب «مدیریت منابع انسانی بین المللی: یک شرکت چند ملیتی..»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.