کتاب الکترونیکی

Inside Out Pre-Intermediate

Inside Out Pre-Intermediate

دانلود کتاب Inside Out Pre-Intermediate (به فارسی: Inside Out Pre-Intermediate) نوشته شده توسط «Sue Kay – Vaughan Jones – Philip Kerr»


اطلاعات کتاب Inside Out Pre-Intermediate

موضوع اصلی: خارجی: انگلیسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Macmillan

نویسنده: Sue Kay – Vaughan Jones – Philip Kerr

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 145

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 0333923855 , 978-0-333-92385-6

توضیحات کتاب Inside Out Pre-Intermediate

کتاب Inside Out Pre-Intermediate Inside Out Pre-Intermediate کتاب های زبان های خارجی نویسنده: Philip Kerr, Sue Kay & Vaughan Jones سال: 2003 فرمت: djvu ناشر: Macmillan صفحات: 144 صفحه حجم: 16.6 Mb ISBN: 938-03 – -92385-6 زبان: English0 (رای: 0) رتبه: Inside Out یک دوره آموزشی چند سطحی زبان انگلیسی نسل جدید برای زبان آموزان انگلیسی در دوره ها یا آموزش عالی است. این بسته یک دوره Pre-Intermediate را ارائه می دهد که هر سطح از این دوره برای 100-120 ساعت مطالعه در کلاس طراحی شده است. به طور هماهنگ آخرین دستاوردها در تئوری و عملی آموزش زبان انگلیسی را ترکیب می کند و رویکرد دانش آموز محور را برای دانش آموز پیاده می کند. Inside Out دوره ای است که به رشد درستی (دقت) و روانی (تسلط) گفتار توجه یکسانی دارد. اطلاعات تکمیلی: بسته شامل کتاب دانشجویی و کتاب کار است.


Книга Inside Out Pre-Intermediate Inside Out Pre-Intermediate Книги Иностранные языки Автор: Philip Kerr, Sue Kay & Vaughan Jones Год издания: 2003 Формат: djvu Издат.:Macmillan Страниц: 144 с Размер: 16,6 Мб ISBN: 978-0-333-92385-6 Язык: Английский0 (голосов: 0) Оценка:Inside Out – многоуровневый курс английского языка нового поколения для изучающих английский язык на курсах или в высших учебных заведениях. В этом комплекте предоставляется курс уровня Pre-Intermediate.Каждый уровень курса рассчитан на 100-120 часов аудиторных занятий. Гармонично сочетает в себе последние достижения теории и практики преподавания английского языка и реализует личностно-ориентированный подход к студенту. Inside Out является курсом, в котором в равной степени уделяется внимание развитию правильности (accuracy) и беглости (fluency) речи. Дополнительная информация: комплект включает Student Book и Work Book.

دانلود کتاب «Inside Out Pre-Intermediate»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.