زبان شناسی

داخل و خارج از انگلیسی: برای بهتر، برای بدتر؟

In And Out Of English: For Better, For Worse?

دانلود کتاب In And Out Of English: For Better, For Worse? (به فارسی: داخل و خارج از انگلیسی: برای بهتر، برای بدتر؟) نوشته شده توسط «Gunilla Anderman – Margaret Rogers»


اطلاعات کتاب داخل و خارج از انگلیسی: برای بهتر، برای بدتر؟

موضوع اصلی: زبان شناسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Multilingual Matters Limited

نویسنده: Gunilla Anderman – Margaret Rogers

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 316

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 1853597872

توضیحات کتاب داخل و خارج از انگلیسی: برای بهتر، برای بدتر؟

Книга در داخل و خارج از انگلیسی: برای بهتر، برای بدتر؟ داخل و خارج از انگلیسی: برای بهتر، برای بدتر؟ Книги Иностранные языки نویسنده: Gunilla M. Anderman, Margaret Rogers 2005 فرمت: pdf انتشار:Multilingual Matters Limited صفحه: 303 اندازه: 1,3 ISBN: 1853597872: 1853597872 از انگلیسی: برای بهتر، برای بدتر؟ به تأثیر زبان انگلیسی به عنوان زبان دنیای امروزی، به ویژه رابطه آن با زبان های اروپایی می پردازد. در این چارچوب تعدادی از موضوعات مورد بررسی قرار می گیرند، از جمله امپریالیسم زبانی، تغییر در نتیجه تماس زبانی، مفهوم زبان مادری انگلیسی، و نیاز روزافزون در اروپای بزرگ برای ترجمه به انگلیسی و همچنین خارج از آن.


Книга In And Out Of English: For Better, For Worse? In And Out Of English: For Better, For Worse? Книги Иностранные языки Автор: Gunilla M. Anderman, Margaret Rogers Год издания: 2005 Формат: pdf Издат.:Multilingual Matters Limited Страниц: 303 Размер: 1,3 ISBN: 1853597872 Язык: Английский0 (голосов: 0) Оценка:In and out of English: For Better, For Worse? is concerned with the impact of English as the lingua franca of today’s world, in particular its relationship with the languages of Europe. Within this framework a number of themes are explored, including linguistic imperialism, change as the result of language contact, the concept of the English native speaker, and the increasing need in an enlarged Europe for translation into as well as out of English.

دانلود کتاب «داخل و خارج از انگلیسی: برای بهتر، برای بدتر؟»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.