کتاب الکترونیکی

چگونه و کجا فراتر از مدل استاندارد Proc. اریس

How and where to go beyond the standard model Proc. Erice

دانلود کتاب How and where to go beyond the standard model Proc. Erice (به فارسی: چگونه و کجا فراتر از مدل استاندارد Proc. اریس) نوشته شده توسط «Antonino Zichichi»


اطلاعات کتاب چگونه و کجا فراتر از مدل استاندارد Proc. اریس

موضوع اصلی: فیزیک کوانتوم

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific Publishing Company

نویسنده: Antonino Zichichi

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 439

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 981256750X , 9789812567505 , 9789812708427

توضیحات کتاب چگونه و کجا فراتر از مدل استاندارد Proc. اریس

این جلد مجموعه ای از سخنرانی های ارائه شده در چهل و دومین دوره مدرسه بین المللی فیزیک زیر هسته ای است. مشارکت‌ها جدیدترین پیشرفت‌ها در فیزیک نظری و آخرین نتایج از امکانات تجربی فعلی را پوشش می‌دهند. در راستای یکی از اهداف مدرسه، که تشویق و ارتقای فیزیکدانان جوان برای دستیابی به شناخت در سطح بین المللی است، به دانشجویانی که برای برتری پژوهشی خود شناخته شده بودند، فرصت داده شد تا آثار خود را در این جلد منتشر کنند. مشارکت های آنها توسط بسیاری از اساتید برجسته در این زمینه از سراسر جهان همراه است.


This volume is a collection of lectures given during the 42nd Course of the International School of Subnuclear Physics. The contributions cover the most recent advances in theoretical physics and the latest results from current experimental facilities. In line with one of the aims of the school, which is to encourage and promote young physicists to achieve recognition at an international level, the students’ recognized for their research excellence were given the opportunity to publish their work in this volume. Their contributions are joined by those from many distinguished lecturers in the field from around the world.

دانلود کتاب «چگونه و کجا فراتر از مدل استاندارد Proc. اریس»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.