کتاب الکترونیکی

تقارن آینه ای همسانی: تحولات و دیدگاه های جدید

Homological Mirror Symmetry: New Developments and Perspectives

دانلود کتاب Homological Mirror Symmetry: New Developments and Perspectives (به فارسی: تقارن آینه ای همسانی: تحولات و دیدگاه های جدید) نوشته شده توسط «K. Fukaya – P. Seidel – I. Smith (auth.) – Karl-Georg Schlesinger – Maximilian Kreuzer – Anton Kapustin (eds.)»


اطلاعات کتاب تقارن آینه ای همسانی: تحولات و دیدگاه های جدید

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

نویسنده: K. Fukaya – P. Seidel – I. Smith (auth.) – Karl-Georg Schlesinger – Maximilian Kreuzer – Anton Kapustin (eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 272

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 3540680292 , 9783540680291

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب تقارن آینه ای همسانی: تحولات و دیدگاه های جدید

تقارن آینه‌ای همسان، مطالعه دوگانگی‌های نظریه‌های میدان کوانتومی خاص به شکلی دقیق ریاضی، در سال‌های گذشته به خودی خود به موضوعی پررونق تبدیل شده است. جلد حاضر با ارائه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و بررسی‌ها، شکافی را در ادبیات پر می‌کند که هم به معرفی و هم به‌طور نماینده‌ای به بررسی وضعیت هنر در این زمینه از دیدگاه‌های مختلف می‌پردازد. با مشارکت K. Fukaya، M. Herbst، K. Hori، M. Huang، A. Kapustin، L. Katzarkov، A. Klemm، M. Kontsevich، D. Page، S. Quackenbush، E. Sharpe، P. Seidel ، آی. اسمیت و ی. سویبلمن، این جلد مرجعی در مورد این موضوع برای همه کسانی است که شروع به کار کرده یا فعالانه روی جنبه های ریاضی نظریه میدان کوانتومی کار می کنند.


Homological Mirror Symmetry, the study of dualities of certain quantum field theories in a mathematically rigorous form, has developed into a flourishing subject on its own over the past years. The present volume bridges a gap in the literature by providing a set of lectures and reviews that both introduce and representatively review the state-of-the art in the field from different perspectives. With contributions by K. Fukaya, M. Herbst, K. Hori, M. Huang, A. Kapustin, L. Katzarkov, A. Klemm, M. Kontsevich, D. Page, S. Quackenbush, E. Sharpe, P. Seidel, I. Smith and Y. Soibelman, this volume will be a reference on the topic for everyone starting to work or actively working on mathematical aspects of quantum field theory.

دانلود کتاب «تقارن آینه ای همسانی: تحولات و دیدگاه های جدید»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.