کتاب الکترونیکی

مقر مخفی هیتلر: پایگاه های زمان جنگ پیشور

Hitler's Secret Headquarters: The Fuhrer's Wartime Bases

دانلود کتاب Hitler’s Secret Headquarters: The Fuhrer’s Wartime Bases (به فارسی: مقر مخفی هیتلر: پایگاه های زمان جنگ پیشور) نوشته شده توسط «Franz W. Seidler – Dider Ziegert»


اطلاعات کتاب مقر مخفی هیتلر: پایگاه های زمان جنگ پیشور

موضوع اصلی: تجهیزات نظامی: سلاح

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: greenhill

نویسنده: Franz W. Seidler – Dider Ziegert

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 131

حجم کتاب: 83 مگابایت

کد کتاب: 9781853676222 , 1-85367-622-5

توضیحات کتاب مقر مخفی هیتلر: پایگاه های زمان جنگ پیشور

Книга مقر مخفی هیتلر: پایگاه های زمان جنگ پیشور از تهاجم… مقر مخفی هیتلر: پایگاه های زمان جنگ پیشور از حمله به فرانسه تا پناهگاه برلین Книги Вооружение Автор: Franz W. Seidler, Dider Ziegert Год2 издания: انتشار:Greenhill Books صفحه: 256 ابعاد: 76.39 ISBN: 1853676225 نام: انگلیسی0 (golosov: 0) امتیاز: این اولین و جامع از تمام سنگرها و مراکز فرماندهی هیتلر، از جمله موارد ساخته شده و استفاده شده است. و آنهایی که هرگز از برنامه ریزی گذشته نگذشته اند. بین سال‌های 1939 و 1945 تقریباً 20 Fuhrerhaupt-Quartier تکمیل شد. در پایان جنگ، پروژه‌های متعدد دیگری در حال ساخت و تعداد بی‌شماری مکان‌های مناسب دیگر در حال بررسی بودند. فرانتس دبلیو. سیدلر و دیتر زایگرت به لطف یادداشت های روزانه زیگفرید اشملچر، رئیس پروژه ساخت و ساز و لئو مولر، ناظر سایت، که هر دو دانش بی نظیری از این روند داشتند، تاریخ مقر مخفی هیتلر را گردآوری کرده اند. سوابق آنها شامل 158 تصویر، اسناد و نمودارها و همچنین ارجاعات دقیق ساختاری و مواد، نقشه های برش، دستورالعمل های ایمنی و نام های رمز می باشد. شامل نمای داخلی عقب نشینی کوه هیتلر، Berghof، و عکس های منحصر به فرد هیتلر در مبارزات انتخاباتی است.


Книга Hitler’s Secret Headquarters: The Fuhrer’s Wartime Bases from the Invasion… Hitler’s Secret Headquarters: The Fuhrer’s Wartime Bases from the Invasion of France to the Berlin Bunker Книги Вооружение Автор: Franz W. Seidler, Dider Ziegert Год издания: 2006 Формат: pdf Издат.:Greenhill Books Страниц: 256 Размер: 76.39 ISBN: 1853676225 Язык: Английский0 (голосов: 0) Оценка:This is the first and comprehensive record of all of Hitler’s bunkers and command centers, including those built and used, those under construction, and those that never got past planning. Between 1939 and 1945 almost twenty Fuhrerhaupt-Quartier were completed. At the end of the war numerous further projects were being built and countless other suitable sites were being investigated. Franz W. Seidler and Dieter Zeigert have pieced together the history of Hitler’s secret headquarters thanks to the diaries of Siegfried Schmelcher, head of the construction project and Leo Muller, site supervisor, both of whom had unparalleled knowledge of the process. Their records include 158 illustrations, documents, and diagrams as well as detailed structural and material references, cutaway plans, safety instructions, and code names. Includes an inside view of Hitler’s mountain retreat, the Berghof, and unique photographs of Hitler on campaigns.

دانلود کتاب «مقر مخفی هیتلر: پایگاه های زمان جنگ پیشور»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.