کتاب الکترونیکی

راهنمای آمار 29B نمونه بررسی: استنتاج و تحلیل

Handbook of statistics 29B Sample Surveys: Inference and Analysis

دانلود کتاب Handbook of statistics 29B Sample Surveys: Inference and Analysis (به فارسی: راهنمای آمار 29B نمونه بررسی: استنتاج و تحلیل) نوشته شده توسط «Danny Pfeffermann – C.R. Rao»


اطلاعات کتاب راهنمای آمار 29B نمونه بررسی: استنتاج و تحلیل

موضوع اصلی: آمار ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: North Holland

نویسنده: Danny Pfeffermann – C.R. Rao

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 628

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0444534385 , 9780444534385

توضیحات کتاب راهنمای آمار 29B نمونه بررسی: استنتاج و تحلیل

این کتاب راهنمای جدید شامل جامع‌ترین گزارش نظریه و عمل نظرسنجی‌های نمونه تا به امروز است. این جلد دوم در مورد بررسی های نمونه است که با هدف به روز رسانی و گسترش حجم نمونه به عنوان جلد 6 کتاب آمار در سال 1988 منتشر شده است. فصل‌ها، تحولات جاری را در تقریباً هر جنبه از نظرسنجی‌های نمونه، با ارجاع به مشارکت‌های مهم و نرم‌افزارهای موجود، پوشش می‌دهند. این می تواند به عنوان یک راهنمای خود شامل برای محققان و پزشکان، با تعادل مناسب بین تئوری و کاربردهای زندگی واقعی باشد.

هر یک از این دو جلد به سه بخش تقسیم می‌شود که هر بخش مقدمه‌ای دارد و تحولات اصلی در حوزه‌های تحت پوشش آن بخش را خلاصه می‌کند. جلد 1 به روش‌های انتخاب نمونه و پردازش داده‌ها می‌پردازد که بعداً شامل ویرایش و انتساب، رسیدگی به خطاهای پرت و اندازه‌گیری، و روش‌های کنترل افشا می‌شود. این جلد همچنین شامل طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی در زمینه های تخصصی مانند نظرسنجی های خانگی و تجاری، تحقیقات بازاریابی، نظرسنجی ها و سرشماری ها است. جلد 2 مربوط به استنتاج، تمایز بین روش‌های مبتنی بر طراحی و مدل‌محور و تمرکز بر مشکلات خاص مانند تخمین ناحیه کوچک، تجزیه و تحلیل داده‌های طولی، تجزیه و تحلیل داده‌های طبقه‌بندی و استنتاج بر روی توابع توزیع است. این جلد همچنین شامل فصولی است که به مطالعات مورد-شاهدی، ویژگی‌های مجانبی تخمین‌گرها و جنبه‌های نظری تصمیم‌گیری می‌پردازد.

گزارش جامعی از پیشرفت‌های اخیر در تئوری و عمل نظرسنجی نمونه

طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. از برنامه های متنوع

کتابشناسی جامع


This new handbook contains the most comprehensive account of sample surveys theory and practice to date. It is a second volume on sample surveys, with the goal of updating and extending the sampling volume published as volume 6 of the Handbook of Statistics in 1988. The present handbook is divided into two volumes (29A and 29B), with a total of 41 chapters, covering current developments in almost every aspect of sample surveys, with references to important contributions and available software. It can serve as a self contained guide to researchers and practitioners, with appropriate balance between theory and real life applications.

Each of the two volumes is divided into three parts, with each part preceded by an introduction, summarizing the main developments in the areas covered in that part. Volume 1 deals with methods of sample selection and data processing, with the later including editing and imputation, handling of outliers and measurement errors, and methods of disclosure control. The volume contains also a large variety of applications in specialized areas such as household and business surveys, marketing research, opinion polls and censuses. Volume 2 is concerned with inference, distinguishing between design-based and model-based methods and focusing on specific problems such as small area estimation, analysis of longitudinal data, categorical data analysis and inference on distribution functions. The volume contains also chapters dealing with case-control studies, asymptotic properties of estimators and decision theoretic aspects.

Comprehensive account of recent developments in sample survey theory and practice

Covers a wide variety of diverse applications

Comprehensive bibliography

دانلود کتاب «راهنمای آمار 29B نمونه بررسی: استنتاج و تحلیل»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.