کتاب الکترونیکی

کتابچه راهنمای نظریه اثبات

Handbook of Proof Theory

دانلود کتاب Handbook of Proof Theory (به فارسی: کتابچه راهنمای نظریه اثبات) نوشته شده توسط «Samuel R. Buss (Editor)»


اطلاعات کتاب کتابچه راهنمای نظریه اثبات

موضوع اصلی: منطق

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Elsevier Science

نویسنده: Samuel R. Buss (Editor)

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1998

تعداد صفحه: 821

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 0444898409 , 9780444898401

توضیحات کتاب کتابچه راهنمای نظریه اثبات

این جلد شامل مقالاتی است که طیف وسیعی از نظریه اثبات را با تأکید بر جنبه های ریاضی آن پوشش می دهد. مقالات نه تنها باید برای متخصصان نظریه اثبات جالب باشد، بلکه باید برای مخاطبان متنوعی از جمله منطق دانان، ریاضیدانان، دانشمندان کامپیوتر و فیلسوفان نیز قابل دسترسی باشد. بسیاری از موضوعات اصلی نظریه اثبات در توضیحی مستقل از مقالات گنجانده شده است، که با جزئیات و عمق زیاد پوشش داده شده است. سپس مقالاتی از حوزه های اصلی کلاسیک نظریه اثبات دنبال می شوند. کتاب راهنما با مقالاتی به پایان می رسد که به موضوعاتی نزدیک به علوم کامپیوتر می پردازد.


This volume contains articles covering a broad spectrum of proof theory, with an emphasis on its mathematical aspects. The articles should not only be interesting to specialists of proof theory, but should also be accessible to a diverse audience, including logicians, mathematicians, computer scientists and philosophers. Many of the central topics of proof theory have been included in a self-contained expository of articles, covered in great detail and depth.

The chapters are arranged so that the two introductory articles come first; these are then followed by articles from core classical areas of proof theory; the handbook concludes with articles that deal with topics closely related to computer science.

دانلود کتاب «کتابچه راهنمای نظریه اثبات»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.