نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی

تحلیل جهانی در فیزیک ریاضی: روش های هندسی و تصادفی

Global Analysis in Mathematical Physics: Geometric and Stochastic Methods

دانلود کتاب Global Analysis in Mathematical Physics: Geometric and Stochastic Methods (به فارسی: تحلیل جهانی در فیزیک ریاضی: روش های هندسی و تصادفی) نوشته شده توسط «Yuri Gliklikh (auth.)»


اطلاعات کتاب تحلیل جهانی در فیزیک ریاضی: روش های هندسی و تصادفی

موضوع اصلی: ریاضیات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag New York

نویسنده: Yuri Gliklikh (auth.)

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1997

تعداد صفحه: 216

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0387948678 , 9780387948676

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب تحلیل جهانی در فیزیک ریاضی: روش های هندسی و تصادفی

نسخه اول این کتاب با عنوان تجزیه و تحلیل در منیفولدهای ریمانی و برخی مسائل فیزیک ریاضی توسط انتشارات دانشگاه ورونژ در سال 1989 منتشر شد. برای نسخه انگلیسی آن، کتاب به طور قابل توجهی تجدید نظر و توسعه یافته است. به ویژه، مطالب جدیدی به بخش‌های 19 و 20 اضافه شده است. من از ویکتور ال. گینزبورگ به خاطر کار سخت او در ترجمه و نوشتن ضمیمه F، و توماس زاستاونیاک برای پیشنهادهای متعددش سپاسگزارم. تشکر ویژه من از داور به خاطر اظهارات ارزشمندش در مورد تئوری فرآیندهای تصادفی است. در نهایت، مایلم از حمایت صندوق کمک AMS fSU و بنیاد بین المللی علوم (Grant NZBOOO)، که کار من را روی برخی از نتایج جدید موجود در نسخه انگلیسی کتاب ممکن کرد، قدردانی کنم. ورونژ، روسیه یوری گلیکلیخ سپتامبر 1995 مقدمه بر نسخه روسی کتاب حاضر ظاهراً اولین کتاب در ادبیات تک نگاری است که در آن به سه حوزه تحلیل جهانی پرداخته شده است که قبلاً کاملاً دور از یکدیگر در نظر گرفته شده بودند، یعنی هندسه دیفرانسیل و مکانیک کلاسیک، هندسه دیفرانسیل تصادفی و مکانیک آماری و کوانتومی، و هندسه دیفرانسیل بی‌بعدی گروه‌هایی از فیسم‌های دیفرانسیل و هیدرودینامیک. با این حال، یکپارچگی این موضوعات زیر جلد یک کتاب کاملاً طبیعی به نظر می رسد، زیرا این توضیح بر اساس شکل هندسی ثابت معادله نیوتن و مشابه های آن به عنوان قانون اساسی حرکت است.


The first edition of this book entitled Analysis on Riemannian Manifolds and Some Problems of Mathematical Physics was published by Voronezh Univer­ sity Press in 1989. For its English edition, the book has been substantially revised and expanded. In particular, new material has been added to Sections 19 and 20. I am grateful to Viktor L. Ginzburg for his hard work on the transla­ tion and for writing Appendix F, and to Tomasz Zastawniak for his numerous suggestions. My special thanks go to the referee for his valuable remarks on the theory of stochastic processes. Finally, I would like to acknowledge the support of the AMS fSU Aid Fund and the International Science Foundation (Grant NZBOOO), which made possible my work on some of the new results included in the English edition of the book. Voronezh, Russia Yuri Gliklikh September, 1995 Preface to the Russian Edition The present book is apparently the first in monographic literature in which a common treatment is given to three areas of global analysis previously consid­ ered quite distant from each other, namely, differential geometry and classical mechanics, stochastic differential geometry and statistical and quantum me­ chanics, and infinite-dimensional differential geometry of groups of diffeomor­ phisms and hydrodynamics. The unification of these topics under the cover of one book appears, however, quite natural, since the exposition is based on a geometrically invariant form of the Newton equation and its analogs taken as a fundamental law of motion.

دانلود کتاب «تحلیل جهانی در فیزیک ریاضی: روش های هندسی و تصادفی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.