کتاب الکترونیکی

تجزیه و تحلیل تعادل عمومی تولید و افزایش بازده

General equilibrium analysis of production and increasing returns

دانلود کتاب General equilibrium analysis of production and increasing returns (به فارسی: تجزیه و تحلیل تعادل عمومی تولید و افزایش بازده) نوشته شده توسط «Takashi Suzuki»


اطلاعات کتاب تجزیه و تحلیل تعادل عمومی تولید و افزایش بازده

موضوع اصلی: اقتصاد ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific Publishing Company

نویسنده: Takashi Suzuki

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 285

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9812833315 , 9789812833310

توضیحات کتاب تجزیه و تحلیل تعادل عمومی تولید و افزایش بازده

دامنه نظریه تعادل عمومی (GE) تاکنون به سنت والراسی محدود شده است. در واقع، تئوری های تعادل رقابتی و هسته چیزی نیست جز تحلیل ریاضی مدرن از ایده های اقتصادی ناشی از والراس، اجورث و پارتو. در نتیجه، کتاب های اخیر در این زمینه به شدت تمایل به فنی و ریاضی دارند.

از سوی دیگر، نظریه مدرن جنرال الکتریک مطالعه بازده فزاینده و رقابت انحصاری را که متعلق به جریان مهم جایگزین اندیشه اقتصادی، یعنی سنت مارشالی است، کامل نکرده است. هدف این کتاب پر کردن این شکاف، با اثبات وجود یک تعادل رقابتی با افزایش بازده ناشی از عوامل خارجی در یک اقتصاد پویا و یک تعادل رقابتی انحصاری با فناوری‌هایی است که بازده فزاینده ناشی از هزینه راه‌اندازی زیاد را نشان می‌دهند. همچنین به عنوان یک کتاب درسی پایه فارغ التحصیل در مورد تئوری جنرال الکتریک در نظر گرفته شده است، این کتاب حاوی تمام نتایج اساسی و تکنیک های ریاضی در این زمینه، مانند نظریه اندازه گیری، نظریه چندگانه و نظریه فضای Banach است.

ویژگی منحصر به فرد کتاب در مقایسه با تک نگاری های کلاسیک در مورد جنرال الکتریک، تأکید آن بر ماهیت تاریخی موضوع است و نه تنها ماهیت ریاضی. انتظار می‌رود دانش‌آموزان بیاموزند که آن تکنیک‌های ریاضی قدرتمند در واقع برای مقابله با بسیاری از مشکلات اقتصادی که نه تنها در زمینه ریاضی یا فنی، بلکه در بافت تاریخی و سنتی مهم بوده‌اند، ضروری هستند.

  • اقتصادهای مبادله ای کلاسیک
  • اقتصادهایی با زنجیره ای از معامله گران
  • اقتصادهای تولیدی با بازدهی فزاینده
  • اقتصادهایی با کالاهای بی نهایت زیاد
  • اقتصادهایی با شرکت های انحصاری رقابت پذیر

The scope of the general equilibrium (GE) theory has so far been limited to the Walrasian tradition. Indeed, the theories of competitive equilibria and the core are nothing but the modern mathematical analysis of the economic ideas due to Walras, Edgeworth and Pareto. Consequently, recent books in this field are inclined to be heavily technical and mathematical.

On the other hand, the modern GE theory has not completed the study of increasing returns and monopolistic competition, which belong to the alternative important stream of economic thought, namely the Marshallian tradition. This book aims to fill this gap, by proving the existence of a competitive equilibrium with increasing returns coming from externalities in a dynamic economy and a monopolistically competitive equilibrium with the technologies exhibiting increasing returns coming from a large set-up cost. Also intended as a basic graduate textbook on GE theory, it contains all the basic results and mathematical techniques in this field, such as measure theory, manifold theory and Banach space theory.

A unique feature of the book compared to classical monographs on GE is its emphasis on the historical nature of the subject, and not only the mathematical nature. Students are expected to learn that those mathematically formidable techniques are indeed necessary for tackling many economic problems which have been significant not only in the mathematical or technical context, but also in the historical and traditional context.

  • Classical Exchange Economies
  • Economies with a Continuum of Traders
  • Production Economies with Increasing Returns
  • Economies with Infinitely Many Commodities
  • Economies with Monopolistically Competitive Firms

دانلود کتاب «تجزیه و تحلیل تعادل عمومی تولید و افزایش بازده»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.